Nyheter

Jaguarer återintroduceras för att balansera ekosystem

Den stora våtmarken Iberá i Argentina hade förr gott om jaguarer, men de utrotades för 70 år sedan. Nu har de fått hjälp med att återvända. Den 1 januari 2022…

Kraftig ökning av avverkningsanmälningar i ädellövskog

Enligt ny preliminär statistik från Skogsstyrelsen ökade intresset för att avverka skogar under 2021 jämfört med året innan. Ökningen var särskilt markant i ädellövskogar. Ökningen sett över all form av…

Späckhuggare tvingas norrut av varmare hav

Allt varmare hav och smältande isar får havens toppredatorer att röra sig allt längre norrut. Det skapar turbulens i de nordligaste marina ekosystemen. Forskare från University of Washington har spelat…

Naturskolan som skapat en efterfrågad mötesplats

Adil Sadikus och Antanios Hannas karriärer som naturvägledare började väldigt oplanerat. Sedan dess har de haft stora framgångar med att skapa mötesplatser i naturen i Örebro och kommuner från hela…

Konsumtion i EU förstör många av världens ekosystem

Det finns en tydlig koppling mellan EU-ländernas konsumtion och förstörda ekosystem på olika håll i världen. I en ny rapport poängterar WWF vikten att EU även tar hänsyn till andra…

Svenska folket: Sveaskog bör prioritera miljön

I en ny Sifo-undersökning svarar fler än sju av tio svenskar att det statliga skogsbolaget Sveaskog bör prioritera att nå de svenska miljömålen framför att skapa vinst till staten. Det…

Krönika: Dags för en svensk flaggdag för naturen

KRÖNIKA: 2017 införde för första gången ett land en flaggdag för naturen. Nu är det dags för Sverige att följa efter. Det finns dessutom redan en ytterst lämplig dag för…

Fortsatt stark negativ utveckling för jordbruksmarkernas fåglar

Det går inte bra för fåglar som häckar i jordbrukslandskapet i Sverige. Allt intensivare jordbruk är enligt en ny rapport förklaringen. Småskaligt jordbruk har ersatts med gigantiska gårdar och naturbetet…

Brittiska jordbrukare får betalt för återförvildande

I England inleds en satsning där jordbrukare kan få betalt för att på olika sätt återskapa natur eller göra naturvårdsinsatser för specifika arter. Satsningen inleds med 10-15 pilotprojekt under en…

Liten kraftminskning med miljöanpassad vattenkraft

Minskad kraft på ungefär 3 procent per år – så lite skulle det kosta att kraftigt öka den biologiska mångfalden i landets vattenkraftstörda älvar. Vattenkraft har återigen blivit en het fråga….

Massutrotning av arter kraftigt underskattad

Krisen för den biologiska mångfalden i världen är verklig och den är snarare underskattad än överskattad enligt en ny studie om massutrotningen av arter som gått igenom betydligt fler arter…

Aktiviteter i naturen om vintern

Vad kan du göra i naturen på vintern? Massor! Beroende på om du har snö eller barmark varierar aktiviteterna, men oavsett vilket finns det ingen anledning att bara sitta inne…

47 mystiskt döda älgar i Norge

På mindre än två år har det hittats ovanligt många döda älgar i ett begränsat område i Norge. Det var eftersöksjägare i området som först oroades av att de hittade…

Akut situation för Irans geparder

2010 fanns det 100 geparder i Iran. Enligt den senaste inventeringen återstår bara tolv stycken. – Insatserna vi gjort för att öka skyddet, reproduktionen och nya vägmärken har inte varit tillräckligt…

Rekordvarma hav 2021 – trots nedkylande fenomen

2021 blev ännu ett rekordår för uppvärmningen av haven. En trend som kunnat mätas och pågått sedan 1955 och som beror på mänsklig påverkan. En ny studie som samlat in…

Pin It on Pinterest