Gå till innehållet

De äldsta träden är “oersättliga” för att skydda hotade arter

Att bevara de äldsta träden i skogarna kommer att vara avgörande för att skydda den biologiska mångfalden i skogsekosystemen, enligt en ny studie.

De äldsta träden i skogen har en viktig roll för att förhindra att utrotningshotade arter försvinner från ett område. Forskare vid Barcelonas universitet undersökte gamla träds betydelse för den hotade varglaven och fann att laven överlever enbart tack vare gamla skogar och träd. I Pyrenéerna växer den på svarttall, i Norden på tall.

– Dessa gamla träd finns på de mest isolerade platserna, de växer på berg med mycket lite substrat och uppvisar unika egenskaper när det gäller struktur och sammansättning. Svarttallen kan till och med leva i mer än ett millennium, och dess förmultning är den viktigaste faktorn som underlättar förekomsten av laven, säger professor Sergi Munné-Bosch.

Långsam tillväxt är en förutsättning

Han berättar också att gamla träds långsamma tillväxt är förknippad med vissa stressreaktioner som till exempel den typiska kylan i höga berg eller torka. Att utsättas för viss stress gör att träden växer långsamt, men blir mer långlivade. Det är just dessa egenskaper som gör att träden får “oersättliga roller i ekosystemet som ankare för biologisk mångfald” och är “nödvändiga för ekosystemdynamiken”, skriver forskarna.

De något svåra förhållandena som gör att träden växer långsamt är inget problem för träden, om de får vara ifred.

– Miljöförhållandena är inte ett problem för dessa träd, men det är tyvärr vi människor. Endast med en djup respekt för naturen och andra levande varelsers liv kan vi bevara den extraordinära livslängden hos dessa träd. Och som vi har funnit i denna studie kommer detta också att vara avgörande för bevarandet av all biologisk mångfald som vi känner den idag, avslutar forskarna.

Källor: University of Barcelona och Proceedings of the National Academy of Sciences

Mer att läsa