Gå till innehållet

Pedagogisk och samarbetsvillig guldtrollslända.

Vilken art är det? Natur­sidans guide till art­bestämning

Är du osäker på vad det är för fågel, svamp, insekt, växt, fisk, mossa, groddjur, spindel eller lav du har framför dig? Här är Natursidans guide till hur du får hjälp med artbestämning eller var du helt enkelt kan lära dig mer om vissa artgrupper.

Att se nya arter i naturen kan vara otroligt givande och spännande, men det är inte alltid så enkelt att veta vad det är för art – att lyckas med artbestämningen. Det är till exempel lätt hänt att uppfatta något fel i fält och det är inte heller så enkelt att veta vilka detaljer du ska lägga på minnet för att säkert utesluta liknande arter.

Försök därför att ta bilder på arten. Gärna flera och gärna från olika vinklar. Lägg också märke till så många detaljer som möjligt kring din observation. I vilken naturtyp hittade du arten? Ungefär hur stor var den? Vilka färger uppfattade du? Det ökar chansen att du eller någon annan i efterhand ska kunna lista ut vad det rör sig om. Tänk dock på att det ibland helt enkelt inte går att bli säker på vilken art det är.

Om du vill försöka lyckas med artbestämningen finns det gott om litteratur, appar, webbplatser, föreningar och Facebook-grupper att vända dig till. Över lag är det bra för inlärningen om du först försöker själv i litteraturen innan du frågar om hjälp.

Artbestämningshjälp för olika artgrupper i bokstavsordning

Bin och humlor
Böcker: “Sveriges humlor – en fälthandbok”, “Humlor i Sverige”, “Field Guide to the Bees of Great Britain and Ireland”
Appar: “Bumblebees of Britain & Ireland”
Facebook-grupper: Vi som gillar bin och humlor, Steklarnas liv
Webbplatser: Vår guide till Sveriges vanligaste humlorArtnyckeln.se smalbin
Förening: Sveriges entomologiska förening

Blåbärsbärfis. Foto: Erik Hansson

Bärfisar
Böcker: “Bärfisar i Sverige”, “Danmarks bredtæger, randtæger og ildtæger”
Facebook-grupper: Vi som gillar bärfisar i SverigeHalvvingarnas liv (Hemiptera)
Förening: Sveriges entomologiska förening

Dagfjärilar
Böcker: ”Nordens fjärilar”, “Svenska fjärilar”, “Nationalnyckeln” (två böcker), “Sveriges fjärilar, En fälthandbok över Sveriges samtliga dag och nattfjärilar”.
Appar: “Bastarder”, “Fjärilar”
Webbplats:
Artnyckeln.se bastarder
Facebook-grupper: Vi som gillar fjärilar
Förening: Sveriges entomologiska förening

Däggdjur
Böcker: “Däggdjuren i Norden”, “Däggdjur i Sverige”, “Djurens spår”, “Djurspår”
Facebook-grupper: Däggdjur i Sverige, Däggdjurens spår
Förening: Rovdjursföreningen

Fiskar
Böcker: “Våra fiskar”, “Nationalnyckeln”
Appar: “Fisknyckeln”
Facebook-grupper: Vilken fisk, All fish species identification

Fladdermöss
Böcker: “Fladdermöss – i en värld av ekon”, “Bats of Britain and Europe”
Facebook-grupper: Fladdermöss i Sverige
Appar: BatLib
Webbplatser: Natursidans guide, Fladdermus.net
Förening: Fladdermöss i Sverige

Stjärtmes. Foto: Zsombor Károlyi 

Fåglar
Böcker: “Fågelguiden”, “Norstedts fågelbok”, “Fåglar i Europa”
Appar: “Fågelguiden”, “Birds of Northern Europe”
Facebook-grupper: Artbestämning av fåglar
Webbplatser: Guide till vinterfåglarFågelläten och fågelsång i Sverige
Förening: BirdLife Sverige

Gräshoppor
Böcker: “Gräshoppor i Sverige”, “Sveriges vårtbitare och gräshoppor”
Facebook-grupper: Vi som gillar gräshoppor…
Webbplatser: Naturforskaren, grässhoppor, syrsor och vårtbitare med läteRatvingar.se
Förening: Sveriges entomologiska förening

Herpetologi (groddjur och kräldjur)
Böcker: “Field Guide to the Amphibians and Reptiles of Britain and Europe”, “Sveriges grodor, ödlor och ormar”
Appar: “Grodguiden”, “Swedeherps”
Webbplatser: Naturskyddsföreningens guide
Facebook-grupper: Herpetologi
Förening: Sveriges herpetologiska riksförening

Insekter, övriga
Böcker: “Svensk småkrypsfauna”, “Nationalnyckeln” (flera), “Småkryp i sötvatten”, “Insekter I” och “Insekter II”, “Insekter i Europa”, “Britain’s Insects“, “Stickmyggor i Nordeuropa – en fälthandbok”
Webbplatser: Vilkenart.seSmåkrypDiptera (tvåvingar/flugor), Galerie Insecte, Guldsteklar (pdf), British bugs
Facebook-grupper: Insekter i Sverige (Sveriges Entomologiska Förening), Vilken insekt
Förening: Sveriges entomologiska förening

Landmollusker (sniglar och snäckor)
Böcker: “Snigel – fridstörare i Örtagården
Facebook-grupper: Blötdjurens liv
Webbplatser: Vår bildguide till Sveriges sniglar, Mollusca, Bestämningsnyckel hos Svensk trädgård

Lavar
Böcker: “Lavar – en fältguide”, “Nordic Lichen Flora”, “Svenska skorplavar och svampar som växer på dem”, “Lichens of Finland”, “The Lichens of Great Britain and Ireland”, “Lichens: An Illustrated Guide to the British and Irish Species”
Facebook-grupper: Mossor och lavar
Webbplatser: Vår guide till lavar, Bilder på lavar i Sverige, Busk- och bladlavar i Norge (ungefär samma som i Sverige)
Förening: Svensk lichenologisk förening

Långhorningar
Böcker: “Nationalnyckeln”, “Folia Heyrovskyana Långhorningar”
Webbplatser: Kryp i naturen
Facebook-grupper: Långhorningar, Insekter i Sverige (Sveriges Entomologiska Förening)
Förening: Sveriges entomologiska förening

Granvitmossa. Foto: Erik Hansson

Mossor
Böcker: “Mossor – en fältflora”, “Vitmossor i Norden”, “Nationalnyckeln” (tre böcker), “Mossflora – fälthandbok över Sveriges vanligaste mossor”
Facebook-grupper: Mossor och lavar
Webbplatser: Vår guide till vanliga mossor i Sverige, Artnyckeln.se fyrtandsmossor – knappnålsmossor 
Förening: Mossornas vänner

Nattfjärilar
Böcker: “Nationalnyckeln”, “Sveriges fjärilar En fälthandbok över Sveriges samtliga dag och nattfjärilar”.
Facebook-grupper: Vi som gillar fjärilar, Nattfjärilarnas vännerInsektsdagboken eller vad som händer på lakanet inatt
Förening: Sveriges entomologiska förening

Skalbaggar
Böcker: “Våra skalbaggar och hur man känner igen dem”, “Nordens Dyngbaggar”, “Våra skalbaggar”
Webbplatser: Vilkenart.seKerbtier, Käfer Europas (tyska/vetenskapliga namn), guide till GuldbaggarArtnyckeln.se – bladbockar
Facebook-grupper: Skalbaggarnas liv
Förening: Sveriges entomologiska förening

Spindlar
Böcker: “Spiders of Britain & Northern Europe”, “Britain’s spiders: A field guide”, “Swedish Araneae, del 1 och 2”, “The Spiders of Great Britain and Ireland”, “Hoppspindlar i Sverige
Webbplatser: Vilkenart.seSmåkryp, Araneae Unibe Spindlar i Frankrike och BelgienArtnyckeln.se (hoppspindlar och lockespindlar)
Facebook-grupper: Spindelnätet
Förening: Sveriges entomologiska förening

Svampar
Böcker: “Svampar i Sverige”, “Nya svampboken”, “Ängssvampar”, “Jordstjärnor”, “Poroid fungi of Europe” (tickor), “Svampar – en fälthandbok”, “Svampar i Norden och Europa”
Appar: “Svampguiden”
Webbplatser: Svampguiden.com
Facebook-grupper: Svamp-klapp
Förening: Sveriges mykologiska förening

Skogsnycklar tillhör släktet handnycklar som finns i hela Europa. Foto: Erik Hansson

Trollsländor
Böcker: ”Nordens trollsländor”, “Svenska trollsländeguiden”, “Trollsländor i Sverige”, “Sveriges trollsländor”
Webbplatser: Trollsländeföreningen, Naturforskaren (Trollsländor)
Facebook-grupper: Trollsländor Insekter i Sverige (Sveriges Entomologiska Förening)
Förening: TrollsländeföreningenSveriges entomologiska förening

Växter
Böcker: “Den nordiska floran”, “Svensk fältflora”, “Svensk flora: Fanerogamer och kärlkryptogamer”, “Fjällflora”
Appar: “eFlora”
Webbplatser: Vår knoppguide till 18 vanliga trädDigiflora, Den virtuella floran
Facebook-grupper: Vilken växt, Svenska botaniska föreningen
Förening: Svenska botaniska föreningen

Om du inte får hjälp i de olika Facebook-grupperna eller i litteraturen, eller om du helt enkelt inte ens vet i vilken grupp du ska fråga, kan frågor även skickas till jourhavande biolog på Naturhistoriska riksmuseet.

Tack till John Hallmén, Didrik Vanhoenacker och Raul Vicente för hjälpen med den här guiden.

Mer att läsa