Budgeten för värdefull natur kapas hårt

Regeringen minskar budgeten för skydd av och åtgärder för värdefull natur med en nästan en tredjedel respektive nästan hälften under 2023. Det kommer få stora konsekvenser. Naturvårdsverket meddelar att den…

Regeringen tar bort budget för att bekämpa invasiva arter

Invasiva främmande arter klassas som ett av de största hoten mot biologisk mångfald i Sverige och arbetet för att bekämpa dem har under två år haft en budget på 55…

Bekräftade leoparder i Turkiet – troddes vara utrotade

Turkiets jordbruks- och skogsminister har meddelat att det setts leoparder i flera regioner i landet. Det har tidigare antagits att underarten utrotades från Turkiet av troféjägare på 70-talet. Leoparder lever…

Så reagerar varg på människor som närmar sig

Det pågår studier på hur vargar reagerar på människor. De visar allt tydligare att vargar drar sig undan på relativt stort avstånd. Forskare vid Högskolan i Innlandet i Norge har…

Barnbok om ensamhet och en gärdsmyg

Det finns bra ensamhet och så finns det dålig ensamhet. Det är lite av kärnan i barnboken ”En stor liten vän”. Vi får följa den sjuårige pojken Bosse och den…

Ny studie: Insatser i trädgården gör skillnad

Insatser för den biologiska mångfalden kan göra verklig skillnad för pollinatörer. Det visar en ny studie från Lunds universitet. Det framkom också exempelvis att blomrika ängar är den effektivaste insatsen,…

Tjädern kan snart vara borta från Skåne

2018 släppte Birdlife Sverige en stor rapport om tjädern. De konstaterade att den kan komma att utrotas regionalt från flera områden i landet och att det såg särskilt mörkt ut…

Stora Enso har fått Skogsstyrelsen att dölja nyckelbiotoper

Stora Enso har bett Skogsstyrelsen att dölja information om sina runt 8000 nyckelbiotoper i både interna och offentliga kartsystem, vilket myndigheten gått med på, trots att det försvårar bevarandet av…

Sverige undviker återigen att skydda akut hotad ål

Sverige ser ut att besluta om stopp för fiske efter ål mellan oktober 2023 och mars 2024. Men precis som under de senaste åren är stoppet förlagt till den tid…

Vinterfågelräkning med bingo och livesändning

Fågelräkningen Vinterfåglar inpå knuten pågår år 2023 mellan fredag 27 januari och måndag 30 januari. Då kan du tillsammans med 15 000 – 20 000 andra svenskar räkna fåglar och…

Svenska kyrkan i Växjö kritiseras för avverkningsplaner i naturskog

I Småland protesterar naturföreningar mot Växjö stifts avverkningsanmälningar och bristande hänsyn till regelverk och hotade arter vid avverkningar. Svenska kyrkan är en av landets största skogsägare. Den senaste tiden har…

Utökat förbud mot blyammunition vid våtmarker

Mycket större ytor i Sverige omfattas från och med den 16 februari 2023 av förbud mot blyhagel. Målet är att minska förekomsten av det mycket giftiga ämnet, som orsakar skador…

Fjällripan allt mer hotad i Alperna

Om det inte tas större hänsyn för fjällripan riskerar den att försvinna från Alperna. Varningen kommer från den schweiziska fågelföreningen Vogelwarte. Fjällriporna i Schweiz minskar oroväckande snabbt i antal av…

Flaskhalsar för flyttande rovfåglar – viktiga att skydda

Många rovfåglar som flyttar söderut om vintern undviker så gott det går att flyga över öppet hav. Det innebär att de koncentreras till vissa platser, flaskhalsar. Enligt forskare knuten till…

Världens skogar hotas av många olika industrier

I Sverige är det ingen tvekan om att det är skogsindustrin som står för den största delen av skogsavverkningen, men internationellt kopplas ofta förstörelsen av intakta skogar till ett expanderande…

Pin It on Pinterest