Gå till innehållet
Ett fallet träd i en skog.

Död ved i nya naturreservatet Groddnaliden-Stabburträsk.

200 kvadrat­kilometer skyddas i nya naturreservat

Ett stort område med urskogsartade gran- och tallskogar har räddats från avverkning. Hade det funnits pengar hade mycket mer kunnat skyddas. Markägarna står i kö.

Delar av områdena har tidigare avverkningsanmälts, men Skogsstyrelsen har nekat tillstånd och ersatt markägare. Nu, efter två års förhandlingar, har Länsstyrelsen Västerbotten, Skogsstyrelsen, Naturvårdsverket och tre Allmänningsskogar i Västerbottens län kommit överens om att skydda sammanlagt 200 kvadratkilometer i nya naturreservat.

Sorsele Övre Allmänningsskog får 100 miljoner kronor i ersättning för Groddnaliden-Stabburträsks naturreservat. Det är det största belopp Länsstyrelsen Västerbotten någonsin betalat ut för ett naturreservat.

Gran- och tallskog.

Skogar i nya naturreservatet Groddnaliden-Stabburträsk.

– Vi är mycket nöjda med överenskommelsen om ett antal naturreservat, där Groddnaliden-Stabburträsk var den sista pusselbiten. Nu hoppas vi kunna gå vidare med fler områden, säger Anders Pettersson, förvaltare för Tärna-Stensele och Sorsele Övre Allmänningsskogar.

Markägare står i kö – pengar saknas

Groddnaliden-Stabburträsk är i stort sett opåverkat av skogsbruk och har urskogsartade gran- och tallskogar med 400-åriga träd.

Träd på en myr.

Våtmark i Groddnaliden-Stabburträsk.

Om miljöbudgeten hade varit högre hade Länsstyrelsen kunnat ge ersättning till betydligt fler markägare som står i kö för att få sina områden skyddade som naturreservat.

– Vi är överens med Västerbottens Allmänningsskogar om fler nya reservat. Det är förhandlat och klart, det som saknas är pengar. Vi hoppas kunna gå vidare, men i dagsläget tar det lång tid på grund av begränsade resurser, säger Björn Jonsson, naturvårdsdirektör på Länsstyrelsen Västerbotten

En karta som visar var de nya naturreservaten finns.

Kartan visar de överenskomna områdena i mörkgrönt. Ljusare gröna områden är befintliga naturreservat. Klicka för större kartbild.

Förutom Groddnaliden-Stabburträsk har även följande områden skyddats; Stor-Lairo syd, Ryfjället (delen Järvsjön), Daikanberget, Njakafjäll utökning och Vännåt.

Källa: Länsstyrelsen Västerbotten

Mer att läsa