Gå till innehållet

Nytt naturreservat i Stockholm

Ett helt nytt naturreservat och ett befintligt som utökas rejält. Det har nyligen beslutats på Lidingö i Stockholm.

– Det här är ett stort beslut. I ett slag utökar vi Lidingös naturreservat med omkring 75 procent, när vi går från 450 till drygt 800 hektar skyddad mark. Reservaten kommer att bli en enorm tillgång för Lidingöborna, säger Daniel Källenfors (M), kommunalråd och kommunstyrelsens ordförande.

Det nybildade naturreservatet har döpts till Sticklinge och enligt kommunen finns det ingenstans på Lidingö ett så stort sammanhängande område med höga naturvärden. Naturen består av bär- och svampskogar, kulturpräglade marker med gamla ekar, betade gamla gravfält och oexploaterade stränder med klippor. I det 108 hektar nya skyddade området finns även flera grillplatser, vindskydd och stigar.

Samtidigt beslutades också om att Långängen-Elfviks naturreservat utökas och det rejält – från 262 hektar till 702 hektar.

Källa: Lidingö kommun

Mer att läsa