Natur-etik

Räv. Foto: Gunilla Falk 

”Alla ska ha tillgång till naturen enligt allemansrätten”. Så står det i Sveriges regeringsform sedan 1994, men tillgång till naturen innebär också ett ansvar som formuleras i allemansrätten: ”Var och en som utnyttjar allemansrätten eller annars vistas i naturen skall visa hänsyn och varsamhet i sitt umgänge med den”. Naturvårdsverket har valt den mer koncisa formuleringen ”Inte störa – inte förstöra”.

För att naturen ska kunna vara en tillgång för så många som möjligt krävs det att alla som vistas i naturen visar hänsyn. Men alla har inte tillräckligt med kunskap för att agera på rätt sätt i naturen. Om du ser ett felaktigt beteende i naturen – informera först i vänlig ton. Det troligaste är att personen i fråga inte tänker sig för och inte menar något illa.

Här följer ett antal punkter att tänka på:.

• Visa försiktighet och hänsyn gentemot fåglar, djur, natur och dina medmänniskor i naturen. Försök att inte störa andra med ditt beteende.
• Begränsa användningen av inspelade läten för att locka fram fåglar och djur. Använd det helst inte alls, inte i häckningstider (vår och sommar) och aldrig för att locka på en art som är hotad eller sällsynt i området.
• Håll dig på behörigt avstånd från häckande fåglar, ungar, bon, gryt eller liknande.
• Publicera helst inte bilder på häckande fåglar i sociala medier. Det riskerar att inspirera andra att fotografera fåglar vid sina bon och alla tar inte tillräcklig hänsyn i en sådan känslig situation.
• Använd artificiellt ljus sparsamt för filmning eller fotografering, speciellt för närbilder.
• Innan du berättar för andra om en sällsynt fågel eller djur i området bör du utvärdera om det finns risk för störningar. Rariteter kan ge upphov till att väldigt många människor kommer till platsen. Fungerar det utan att området förstörs, markägare blir uppretade eller arten störs alltför mycket?
• Om du rapporterar en sällsynt fågel – se till att markägare är informerade och försök att ge råd om parkering eller liknande.
• Rapportera gärna fåglar, djur och växter på Artportalen.
• Lämna aldrig ut uppgifter om häckande fåglar. Äggsamlare är ett hot mot många arter.
• Följ rådande lagar och regler.
• Informera och hjälp gärna nybörjare.

Om du bevittnar oetiskt agerande i naturen:
• Utvärdera situationen.
• Börja (om möjligt och lämpligt) med att informera vederbörande i vänlig ton.
• Om beteendet fortsätter: dokumentera det och meddela lämpliga organisationer.

Hundar och naturen:
• Under tiden 1 mars till och med 20 augusti ska hundar hållas under sådan tillsyn att de hindras från att springa lösa i marker där det finns vilt, under den övriga tiden av året ska de hållas under sådan tillsyn att de hindras från att driva eller förfölja vilt.

Inspiration och källor: ABA, Allemansrätten och Svenska Kennelklubben

One thought on “Natur-etik

 1. Tryggve Hedtjärn

  Väldigt bra att ni tar upp detta!
  Jag har kommit till motsvarande slutsatser – ibland genom utvärdering av hur jag själv burit mig åt.
  Misstag kan alla göra, men det är onödigt att upprepa dem gång efter annan.
  Men är det ett bra råd att uppmana till att ’hålla sig väl dold’? Är det inte bättre att tydligt visa att ”jag är en människa – passa dej för mej!”
  /Tryggve H

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*

Pin It on Pinterest