Gå till innehållet

Miljöenkät till partier inför EU-valet

Den 9 juni 2024 är det EU-val i Sverige. Det är viktigare än någonsin att rösta för miljön och WWF har frågat de svenska riksdagspartierna hur de tänker agera för klimatet och den biologiska mångfalden i EU.

EU

Den svenska regeringen har på sistone engagerat sig i att stoppa EU:s viktiga naturrestaurerings­lag och även uttalat sitt stöd för sänkt skyddsstatus för lodjur och björn.

Tydligt vilka partier som bryr sig minst och mest om miljön

I WWF:s nya enkätundersökning är det väldigt tydligt att det också är partierna i regeringen som oftast går emot miljöorganisationens åsikter om allt från åtgärder för klimatet, ökad hänsyn för natur och skyddad natur. SD är det parti som oftast (i stort sett alltid) går emot de miljövänliga förslagen, följt av KD och M. I mitten hittas L, C och S medan MP och V har överlägset mest miljövänlig politik. Det är med andra ord ungefär samma resultat som inför EU-valet 2019.

Det finns också några få frågor som partierna är överens om. Alla partier säger sig stödja “ett skonsamt och hållbart fiske i EU”. Sju av åtta partier uppger också att de vill ha klimat och miljö som ett av EUs främsta prioriterade områden de kommande fem åren.

– Det är väldigt glädjande att det råder en så stor enighet bland partierna om att fortsätta prioritera miljön och klimatet. Både genom att vilja upprätthålla EUs gröna giv och att stödja en starkare klimat- och miljölagstiftning i EU, säger Gustaf Lind, generalsekreterare på Världsnaturfonden WWF.

Stor skillnad i många frågor

I andra frågor är det dock väldigt stor skillnad. Det är till exempel bara C, MP och V som vill fastställa rättsligt bindande mål för en fullständig utfasning av kol till 2030, gas till 2035, och olja till 2040. KD, M och S tycker måldatumen är för strikta. L och SD vill inte fastställa några rättsligt bindande mål för att upphöra med kol-, gas- och oljeanvändning.

Det är också bara L, MP och V som vill se “rättsligt bindande mål om att skydda naturområden för alla EU:s medlemsstater”. Över lag är det få partier till höger på den politiska skalan som vill ha bindande mål.

Läs alla svar i WWF:s EU-kollen.

EU-valet 2024

Söndagen den 9 juni 2024 är det EU-val i Sverige. För att rösta ska du ha fyllt 18 år, vara medborgare i Sverige eller i ett EU-land och vara eller ha varit folkbokförd i Sverige. Det går att rösta i förtid från den 22 maj, med bud eller från utlandet.

Du behöver ha med dig giltig id-handling. Om du ska förtidsrösta behöver du också ha med dig ditt röstkort.

Guider för dig som vill rösta för vår miljö och natur:

Källa: WWF

Mer att läsa