Gå till innehållet

Regeringen är med och stoppar EU:s naturrestaurerings­lag

Sveriges agerande i EU fördöms av internationella miljöorganisationer.

EU

Det har kallats den viktigaste naturlagstiftningen i EU sedan 1990-talet, men nu går den mot en osäker framtid till mötes. Sverige tillsammans med Ungern, Polen, Italien, Österrike, Belgien och Finland har stoppat möjligheterna för att anta den efterlängtade lagen om att återställa naturen (NRL). Frågan har nu skjutits på framtiden.

I november nåddes en överenskommelse om lagen som godkänts av medlemsstaternas representanter och den omröstning i rådet som planerats till måndagen den 25 mars skulle bara vara en formalitet. Men det satte Sverige och de andra ländernas agerande stopp för och går därmed mot vad en majoritet av befolkningen tycker, samt vad Europaparlamentet, forskare, företag och 19 medlemsstater är överens om.

Hård internationell kritik

Nätverket RestoreNature, som består av BirdLife Europe, ClientEarth, EEB och WWF EU är starkt kritiska:

– Vi fördömer alla medlemsstater som inte stöder lagen – i bästa fall tyder det på en djup oförmåga att förstå den situation vi befinner oss i och vad den innebär för medborgarnas rättigheter. Att tillåta Viktor Orbán att sabotera NRL går stick i stäv med vetenskapen, medborgarnas oro, Europaparlamentets stöd och företagens stöd för lagen. Det är helt obegripligt och skrämmande att se NRL offras på altaret för populistiska antigröna känslor, utan någon rationell förklaring, och att se den demokratiska beslutsprocessen undergrävas.

Organisationerna uppmanar det belgiska ordförandeskapet och Ursula von der Leyen, EU-kommissionens ordförande, att ingripa beslutsamt för att rädda åtminstone en del av strategin för biologisk mångfald.

Vår bästa chans

Enligt den lag som preliminärt antagits skulle EU-medlemmarna börja vända förlusten av biologisk mångfald på minst 20 procent av EU:s land- och havsområden före slutet av årtiondet, samtidigt som de tillsammans öppnar upp 25 000 km uppdämda vattenvägar och planterar 3 miljarder nya träd. Samtidigt fastställs mål för stegvis återställande av en rad specifika ekosystem, från sjögräsängar till utdikade torvmarker.

– Naturvårdslagen är vår bästa chans att anpassa oss till förvärrad klimatpåverkan, avslutar RestoreNature.

Källor: Euronews och WWF EU

Mer att läsa