Gå till innehållet

WWF oroas över regeringens nya skogs­utredning

Under en presskonferens på onsdagen presenterade regeringen att en ny utredning ska göra en översyn av den svenska skogspolitiken. WWF oroas över vad som sades och vad som inte togs upp på presskonferensen.

– Pressträffens fokus på ökad produktion av skogsbiomassa andades en återgång till en förklädd produktionsinriktad skogspolitik från 1970-talet. Här har skogsindustrins önskemål tydligen fått regeringens öra, säger Peter Roberntz, skogsexpert på Världsnaturfonden WWF.

Regeringen ger en särskild utredare i uppgift att genomföra en översyn av den nationella skogspolitiken. Målet är att ta fram åtgärder för “ett långsiktigt hållbart och konkurrenskraftigt skogsbruk som stärker näringsfriheten och investeringsviljan” och som “ser skogen som en resurs”.

– I uppdraget ingår även att ge förslag för en effektiv, enkel och väl fungerande tillsyn av skogsbruket och ett effektivare miljömålsarbete i skogen. Syftet är att utveckla en framtida ändamålsenlig skogspolitik som främjar ett långsiktigt hållbart konkurrenskraftigt skogsbruk, ökad skoglig tillväxt och en långsiktigt ökad tillgång till hållbar skoglig biomassa för att fullt ut kunna bidra till klimatomställningen samt jobb och tillväxt i hela landet. De jämställda skogspolitiska målen – miljömålet och produktionsmålet – ska ligga fast.

Ersätta avverkningsanmälan med egenkontroll?

Utredaren ska bland annat ta ställning till om det är lämpligt att ersätta dagens tillsynsordning med avverkningsanmälningar, med ett annat system för tillsyn. Regeringen ger här som förslag “ett system baserat på egenkontroll” och vill att beslut inte ska kunna överklagas till både allmän förvaltningsdomstol och mark- och miljödomstol.

– Det är svårt att se hur förslag på ökad skogsproduktion, regelförenklingar och sannolika försämringar i miljötillsyn i skogen kommer leda till att stärka balansen mellan skogspolitikens jämställda mål på produktion och miljö. Men också hur dessa kommer bidra till Sveriges internationella åtaganden avseende biologisk mångfald.

Utredningen ska redovisas senast 31 augusti 2025. En separat artskyddsutredning ska också göras.

Källor: Regeringen och WWF

Mer att läsa