Gå till innehållet

Skogsbrukets klimateffekt har kraftigt underskattats

I en ny studie avslöjar forskare att koldioxidutsläppen från skogsbruket är ett av de största enskilda utsläppen från någon bransch.

Tidigare studier har visat att skogsindustrin står för en stor del av världens kolutsläpp och att skogsavverkning släpper ut sex gånger mer än man tidigare trott. Nu har ännu en studie publicerats om hur utsläppen från skogsbruket underskattas.

Enligt studien, publicerad i Nature, kommer skogsavverkningen stå för 3,5-4,2 miljarder ton växthusgaser årligen de kommande årtiondena. Det är ungefär 10 procent av världens sammanlagda utsläpp av koldioxid och exempelvis mer än tre gånger så mycket som det sammanlagda flygandet släpper ut årligen.

Forskarna räknar dessutom med att skogsavverkningen kommer öka med 54 procent de kommande 40 åren på grund av ökad efterfrågan på trä som bränsle, virke till byggnader, möbler och pappersprodukter. Även i Sverige avverkas det allt mer. De senaste åren har det slagits rekord i hur mycket skog som avverkats.

Trots de oroväckande resultatet väljer forskarna bakom studien att tolka det till viss del positivt:

– Dessa resultat är på sätt och vis goda nyheter eftersom de innebär att om människor kunde minska skogsavverkningen, skulle skogstillväxten kunna göra mer för att minska kolhalten i atmosfären, en potentiell “kil” som sällan identifieras i klimatstrategier, skriver forskarna i sin studie.

Feltänk att avverkning inte påverkar

De gör också en jämförelse med en bank för att förklara hur fel det är att tänka att avverkningar inte skulle påverka klimatet eftersom det blir produkter av trä eller papper. Om dessa avverkningar inte ägde rum skulle skogarna fortsätta att växa och ta upp mer kol ur luften.

– Ditt banksparkonto är en bra analogi. Om någon tar bort den summa pengar som du bidrar med varje år, eller som tillkommer genom ränta, skulle du vara fattigare än annars eftersom ditt sparkonto aldrig skulle växa. På samma sätt gör avverkning av trä oss fattigare i kolbesparingar eftersom skogarna totalt sett skulle växa mer och lagra mer kol om trä inte togs bort, skriver forskarna i World Resources Institute.

Många årtionden för kompensation

Den största klimatkonsekvensen av att avverka träd varje år är den ökade kolhalten i atmosfären under de många årtionden som det tar för avverkade skogar att komma ikapp utsläppen. Det vill säga: den planterade skogen efter avverkningen tar många tiotals år innan kollagringen kompenserar för utsläppen som avverkningen orsakade.
– Dessa ökade utsläpp orsakar både ytterligare skador under dessa årtionden och minskar dessutom den tid som världen har på sig att ta itu med klimatförändringarna innan de mest katastrofala effekterna inträffar, skriver forskarna.

Läs även

Skogsavverkning släpper ut sex gånger mer än man tidigare trott
• Skogsindustrin står för stor del av världens kolutsläpp
• ”Sverige och andra skogsrika länder tar inte klimathot från avverkning på allvar”
• Avverkad och bränd regnskog står för tredje största kolutsläppen i världen

Källor: Nature och World Resources Institute

Mer att läsa