Gå till innehållet

Skogsavverkning släpper ut sex gånger mer än man tidigare trott

Skogsavverkning i Amazonas. Foto: Ibama from Brasil – Operação Hymenaea, Julho/2016, CC BY 2.0, Link

Om alla faktorer kring skogsavverkning räknas in står avskogning för långt större utsläpp än vad tidigare uträkningar kommit fram till. Mer än sex gånger så stora.

Det framgår av en ny studie som publicerats i Science Advances. Forskarna skriver i sin rapport att om man även räknar med effekterna av bland annat att en kolsänka försvinner, kanteffekter av avverkningen, kollagringen i död ved och jord, utrotningen av djur som levde i området, så blev nettoutsläppen av kol sex gånger (626 procent) större än tidigare uträkningar. Uträkningen gäller mellan åren 2000 och 2013 i tropiska skogar.

Under dessa år skadades mer än sju procent av de kvarvarande intakta skogarna i världen och läget ser ut att förvärras. Sedan 2016 har skogsavverkningen ökat och den förväntas fortsätta öka i framtiden.

Det här sker inte bara i de tropiska skogarna.
– Även i den norra boreala zonen minskar skogarna snabbt. I slutet av seklet återstår i bästa fall bara hälften av dagens intakta skogsområde, troligen mycket mindre än så, säger Tom Evans, skogs- och klimatchef på WCS (Wildlife Conservation Society).

Studien visar tydligt vikten av att ta hand om och skydda våra kvarvarande skogar, även som åtgärd för klimatet. Tom Evans kallar våra skogar “en av de största skatterna som naturen gett oss”.

– Om vi ska ha något hopp om att stabilisera vårt sviktande klimat behövs agerande, från internationella avtal till lokala samhällen, för att inte skada den här skatten, avslutar Tom Evans.

Läs även:
Skogsindustrin står för stor del av världens kolutsläpp
”Sverige och andra skogsrika länder tar inte klimathot från avverkning på allvar”
Avverkad och bränd regnskog står för tredje största kolutsläppen i världen

Källor: Science Advances och Scientific America

Mer att läsa