Gå till innehållet

Kraftigt ökad skogs­avverkning i Sverige

Statistik från Skogsstyrelsen visar att det just nu anmäls väldigt mycket skog för avverkning. I februari 2023 avverkningsanmäldes hela 32 procent större areal skog än jämfört med året innan och i de fjällnära skogarna är anmälningstakten fortsatt rekordhög.

Enligt en studie från 2019 står skogsindustrin för de tredje eller fjärde största utsläppen i världen. Det innebär också att minskade avverkningar är en snabb åtgärd för klimatet. Det visade en studie från Umeå universitet 2021. I höstas kom även statistik från Riksskogstaxeringen som visade att Sveriges ökade avverkningstakt försämrar skogens kollagring.

Trots detta ökar avverkningsanmälningarna kraftigt i landet. I februari 2023 anmäldes hela 23 342 hektar (över 230 kvadratkilometer), vilket är 35 procent högre än snittet för februari de senaste tio åren. I statistik som sträcker sig tillbaka till 2007 har februari aldrig haft så höga avverkningsanmälningar och hittills i år har anmälningarna ökat med 24 procent. Det är inte heller en isolerad händelse för i år. 2021 slogs det rekord i avverkningar i Sverige.

Avverkningar i fjällnära skogar är särskilt populärt just nu. I februari 2023 avverkningsanmäldes 2 993 hektar fjällnära skogar, vilket är mer än tio gånger(!) så mycket som snittet för månaden under åren 2008-2022. De senaste åren har det skett en extrem ökning av avverkningsanmälningar i fjällnära skogar. Från att ligga mellan 2 0000 och 4 000 hektar årligen åren 1998-2019 gick det upp till 14 563 hektar 2020 och 13 220 hektar 2021.

Läs även:

• Så kan Sverige ställa om till ett naturnära skogsbruk
• Ny rapport: Ett naturvänligt skogsbruk är möjligt och lönsamt
• Stora klimatfördelar genom att minska skogsavverkningen
• Finland diskuterar kalhyggesförbud
• EU-rapport: Fler träd, sämre biologisk mångfald

Källa: Skogsstyrelsen

Mer att läsa