Gå till innehållet

Avverkningstakten försämrar svenska skogens kollagring

Avverkade träd. Foto: Erik Hansson

2021 minskade nettoinlagringen av koldioxid i växande träd kraftigt. Anledningen är det avverkats så mycket skog de senaste åren. Det visar ny statistik från Riksskogstaxeringen vid SLU.

Det avverkas rekordmycket skog i Sverige. Det visar sig nu även i våra skogars förmåga att lagra kol och därmed hålla tillbaka klimatförändringarna. Nettoinlagringen minskade med hela fem miljoner ton koldioxid 2021 jämfört med året innan, från 30 miljoner ton till 25 miljoner ton. Det kan jämföras med att de totala utsläppen i Sverige 2020 var 46,3 miljoner ton koldioxidekvivalenter eller att det är mer än alla tunga och lätta lastbilar i Sverige släpper ut under ett år.

Malin Kanth, klimatanalytiker på Naturvårdsverket, förklarar den kraftiga förändringen så här:

– Utvecklingen beror främst på en sjunkande tillväxt i skogen och de senaste årens höga avverkningsnivåer.

Det avverkas miljontals fler träd årligen nu

Skogsstyrelsen meddelar att avverkningen ökat med 3,5 miljoner skogskubikmeter jämfört med 2020 och 6 miljoner jämfört med 2015. Med skogskubikmeter menas trädens hela stamvolym ovanför ”normal stubbhöjd”. Däremot ingår inte grenar, stubbar eller rötter. Enligt Skogsforum kan en 70-årig gran som är över 20 meter hög ge ungefär 1,3 kubikmeter. Om det bara hade varit granar av den dimensionen som avverkats så skulle nästan 2,7 miljoner fler träd avverkats 2021 jämfört med 2020.

Cornelia Roberge, programchef på Riksskogstaxeringen vid SLU, berättar också att träden har vuxit sämre de senaste åren.
– Minskningen i årlig tillväxt, sett över de senaste sex åren, är cirka 20 miljoner skogskubikmeter och beror sannolikt på mindre fördelaktiga tillväxtförhållanden jämfört med föregående sex-års-period som visade en motsvarande uppgång i tillväxten och en något högre tillväxt än vanligt sett över tid.

Källa: Naturvårdsverket

Mer att läsa