Gå till innehållet

Skogsindustrin står för stor del av världens kolutsläpp

kalhygge

Kalhygge i Sverige 2017. Foto: Erik Hansson

Skogsindustrin står för enorma mängder kolutsläpp som inte tas med i beräkningarna. Enligt en ny studie skulle skogsbruket vara en av världens tredje eller fjärde värsta utsläppare med korrekt uträkning.

Problemet med flera tidigare uträkningar är att de inte tar med alla utsläpp som uppstår i skogsindustrin. Detta beror i sin tur på att det är industrin själv som bestämt hur uträkningen ska gå till, berättar ekonomen John Talberth vid tankesmedjan Center for Sustainable Economy i Oregon för New Scientist.

När John Talberth även räknade med utsläppen från exempelvis när rötter ruttnar i marken, gödsling och växt- och insektsgifter kom han fram till att skogsavverkningen enbart i North Carolina, vilket motsvarar 80 000 hektar, släpper ut 44 miljoner ton koldioxid per år. Det kan jämföras med att Sveriges industri, el, värme och vägtrafik släppte ut ungefär 35 miljoner ton koldioxid 2018.

I Sverige slutavverkas ungefär 200 000 hektar per år och även om det så småningom växer upp nya träd på kalhygget så tar det i genomsnitt 30 år innan området tagit upp lika mycket koldioxid som avverkningen orsakade. Med John Talberths sätt att räkna skulle det dessutom ta betydligt längre tid.

John Talberth har även gjort en liknande studie i Oregon och kom där fram till att skogsbruket var delstatens största källa till utsläpp, något som även Oregon State University kom fram till 2018. Om alla utsläpp skulle räknas med även i andra delar av världen skulle resultaten bli att skogsindustrin är den tredje eller fjärde största källan till kolutsläpp globalt, menar han.

Men det går att ändra på. Med klimatsmart skogsbruk skulle skogarna istället bli kraftiga kolsänkor. Men då krävs att de avverkas mer sällan och att det inte görs stora kalhyggen utan istället mindre avverkningar. Dessutom bör det skapas blandskogar av inhemska arter istället för monokulturer av främmande arter.

Läs även:
Skogsforskare: Först 30 år efter kalhygge har koldioxidutsläppen neutraliserats
”Sverige och andra skogsrika länder tar inte klimathot från avverkning på allvar”
Internationella protester mot kalavverkningar av Sveriges gamla skogar
• Kalhyggesfritt bäst för ekonomin, människa och miljö, enligt seminarium om skogsbruk

Källor: New Scientist och Center for Sustainable Economy

Mer att läsa