Gå till innehållet

Rekordstora avverkningar i Sveriges skogar

Timmer från en avverkning. Foto: Jebulon, CC0.

Med undantag för efter stormen Gudrun 2005 har det aldrig avverkats så mycket skog i Sverige som i fjol.

Sammanlagt avverkades knappt 97 miljoner skogskubikmeter, vilket är en ökning med 3,8 procent från året tidigare och den högsta avverkningen någonsin, bortsett från när stormen Gudrun drabbade Sverige 2005. Ungefär hälften av fjolårets träd blev till sågvirke. Resten till pappersmassa och brännved.

Skogskubikmeter är ett begrepp som används inom skogsbruket och som avser trädens hela stamvolym ovanför “normal stubbhöjd”. Däremot ingår inte grenar, stubbar eller rötter.

Hur många hektar dessa 97 miljoner skogskubikmeter motsvarar finns det ingen statistik för än, men under den senaste mätningen från Riksskogstaxeringen 2018 avverkades 537 000 hektar, varav 231 000 hektar var slutavverkning (trakthyggesbruk/kalhyggesbruk). Under rekordåret 2021 avverkades ungefär sex procent mer skogskubikmeter. Som jämförelse kan nämnas att Gotland är ungefär 310 000 hektar.

Jörgen Pettersson, policyrådgivare vid enheten för policy och analys på Skogsstyrelsen, förklarar ökningen så här:

– Trävarupriserna ökade kraftigt under coronapandemin och sågverken mötte en stor efterfrågan främst med inhemskt virke. Samtidigt minskade importen av massaved och exporten av rundvirke ökade på grund av hög efterfrågan från våra grannländer. Detta förklarar den ökade svenska avverkningen.

Drygt 65 procent av den avverkade volymen kommer från slutavverkning, det vill säga trakthyggesbruk, även kallat kalhyggesbruk. 24 procent kom från gallring och resten från övrig avverkning.

Även i Finland ökar avverkningen. Där med hela tio procent från i fjol.

Källa: Skogsstyrelsen

Mer att läsa