Gå till innehållet

Skogs­avverkningen kvar på höga nivåer 2023

Även om årets avverkningstakt ser ut att vara något lägre än under rekordåren 2021 och 2022 så är det fortfarande på historiskt väldigt höga nivåer.

En prognos från Skogsstyrelsen visar att 2023 års avverkning kan bli 93 miljoner skogskubikmeter, vilket kan jämföras med 90,2 och 96 kubikmeter 2022 och 2021. Med en skogskubikmeter menas volymen på trädens stam ovanför där de sågas av.

Men trots minskningen är skogsavverkningen i Sverige på historiskt höga nivåer, vilket framgår av Skogsstyrelsens statistik här under:

Skogsavverkningen i Sverige har, förutom under stormarna Per och Gudrun, aldrig varit större än nu.

– Orsaken till minskningen är i huvudsak en minskad produktion i den virkesförbrukande skogsindustrin men eftersom det ekonomiska läget just nu är osäkert är årets prognos mer osäker än normalt, säger Jonas Paulsson, statistiker på Skogsstyrelsen.

I våras meddelade Skogsstyrelsen att det avverkningsanmäls rekordmycket skog. Myndigheten menar dock att det troligen är avverkningsplaner som sträcker sig flera år framåt i tiden som anmälts och att årets avverkningar trots det stora, anmälda intresset förväntas minska något jämfört med i fjol. En avverkningsanmälan gäller i fem år.

Läs även

Kraftigt ökad skogs­avverkning i Sverige
• Så kan Sverige ställa om till ett naturnära skogsbruk
• Ny rapport: Ett naturvänligt skogsbruk är möjligt och lönsamt
• Stora klimatfördelar genom att minska skogsavverkningen
• Finland diskuterar kalhyggesförbud
• EU-rapport: Fler träd, sämre biologisk mångfald

Källa: Skogsstyrelsen

Mer att läsa