Gå till innehållet

Hård kritik mot förslag om ändrade klimatmål

Regeringens utredare John Hassler har nu lagt fram sina förslag på hur Sveriges klimatpolitik ska förändras. Både WWF och Naturskyddsföreningen är kritiska till stora delar av förslagen och anser att det finns stor risk för ytterligare försämrad klimatpolitik.

– Vi befinner oss i ett läge där Sveriges utsläpp kommer att öka som en följd av regeringens politik, och klimatmålen ser ut att missas. Då lägger regeringens utredare förslag på att göra om de av riksdagen beslutade klimatmålen, vilket riskerar att försinka klimatomställningen. Det som behövs är förslag på åtgärder för omedelbara och kraftiga sänkningar av utsläppen, säger Karin Lexén, generalsekreterare Naturskyddsföreningen.

Bland förslagen i utredningen finns att göra om Sveriges klimatmål till år 2030, och att det tillsätts en utredning om de nya klimatmålen. Ett annat handlar om att överge målet om att minska utsläppen från transporter med 70 procent under åren 2010-2030, och istället ha ett mål om “elektrifiering av transportsektorn”. Det skulle enligt WWF öppna upp för mer utsläpp i närtid.

Vill kunna köpa utsläppsrätter

Hassler vill också att Sverige använder sig av möjligheten att köpa utsläppsrätter av andra EU-länder. Även detta tycker WWF är “helt fel väg att gå”. Organisationen anser att Sverige måste satsa på en klimatomställning på hemmaplan.

– Det vore ett stort misstag om regeringen gör Sverige beroende av att köpa utsläppsutrymme av andra EU-länder för att klara sina klimatåtaganden. Vi vet inte om det kommer att finnas utsläppsutrymme att köpa eller vad det kan komma att kosta, säger Gustaf Lind, generalsekreterare på WWF Sverige.

Inget konsumtionsmål

Utredaren vill att Sverige ska avstå från att införa ett nationellt, konsumtionsbaserat utsläppsmål. Detta trots att det finns ett färdigt förslag på ett sådant från en enig parlamentarisk utredning. Naturskyddsföreningen anser att det är djupt beklagligt.

– Regeringen måste leverera en kraftfull handlingsplan för klimatet, med konkreta åtgärder som minskar utsläppen i närtid markant. Regeringen måste gå från ord till handling – klimatomställningen får inte försenas genom nya utredningar. Vi märker redan av konsekvenserna av den globala uppvärmningen. Sommarens extremväder med skyfall, översvämningar, värmeböljor och skogsbränder är bara en föraning av vad vi kan vänta oss om inte politikerna ser till att minska utsläppen snabbt, säger Karin Lexén.

Det finns också en del positiva förslag i utredningen, menar naturföreningarna. Exempelvis:
• Klimatbiståndet behöver stärkas
• Internationella klimatinvesteringar bör inte användas för att nå Sveriges nationella klimatmål
• Kolsänkorna behöver öka
• Klimatskadliga subventioner till jordbruket och glesbygden bör ersättas med exempelvis transportstöd som inte leder till ökade utsläpp
• Ökad skatt för bilar som släpper ut mycket
• Inför ett kompensationssystem till kommuner för vindkraftsetablering
• Ersättningssystem till markägare för den klimatnytta som skapas när skogsavverkning minskar och kolinlagring ökar, förutsatt att hänsyn tas till biologisk mångfald

I november ska regeringen presentera en klimathandlingsplan för hur utsläppen ska minskas.

Läs även

Vårbudgeten “en naturvårds­slakt”
Mer pengar till våtmarker och fossila bränslen
WWF och Birdlife vädjar till politiker: Förstå allvaret
• Klimatexperter: Regeringens politik ökar utsläppen

Källor: WWF och Naturskyddsföreningen

Mer att läsa