Gå till innehållet

Mer pengar till våtmarker och fossila bränslen

Regeringen utökar budgeten för att återskapa våtmarker. Betydligt mer pengar satsas på att ge bidrag till fossila bränslen.

I fjol berättade regeringen att de avsätter 200 miljoner per år i budgeten till att återställa och anlägga våtmarker från och med 2023. I sin senaste budgetproposition för 2024 skjuts det till ytterligare 155 miljoner kronor år 2024. Därefter höjs satsningen med 235 miljoner kronor år 2025 och med ytterligare 375 miljoner kronor under perioden 2026–2030. Sammanlagt mellan 2024 till år 2030 är det med andra ord över 3,6 miljarder kronor som läggs på våtmarker.

– Satsningen på våtmarker ska bidra till minskade utsläpp, förbättrad vattenkvalitet, förstärka den biologiska mångfalden, minska risken för översvämningar och stärka landskapens skydd mot torka och brand, skriver regeringen.

Behovet av fler våtmarker i landskapet är stort. Bara de senaste 100 åren har Sverige förlorat nästan en fjärdedel av våtmarksarealen och i södra Sverige är det betydligt mer än så. Våtmarker ger stora fördelar för biologisk mångfald, vattenhushållning och minskad övergödning. Det minskar också klimatutsläppen kraftigt enligt nya beräkningar som gjorts på uppdrag av Naturvårdsverket.

Bland övriga miljönyheter i budgetpropositionen hittas satsningar på att introducera tunga eldrivna och andra miljövänliga lastbilar och arbetsmaskiner på marknaden, ett ökat anslag till Klimatklivet och en skrotningspremie för att stimulera utfasningen av äldre bilar med förbränningsmotorer till förmån för inköp eller leasing av elbilar.

En större satsning, i en helt annan riktning, är en skattesänkning både på bensin och diesel som beräknas kosta hela 6,48 miljarder kronor. Bensinskatten sänks med 1 krona och 64 öre per liter och dieselskatten med 43 öre per liter.

Läs även:

• Sjöfåglar kan enkelt hjälpas med häckningsplatser
• Stor klimatnytta med återskapade våtmarker
• Ny studie: Återskapande av våtmarker fungerar
• Flera små våtmarker effektivare än en stor
• Våtmark kan skapas genom att fylla igen gamla skogsdiken
• Utdikad våtmark lika stor klimatbov som vägtrafiken

Källa: Regeringen.se

Mer att läsa