Gå till innehållet

Padda i damm.

Guide till att gynna groddjur i din trädgård

Det finns många sätt att gynna grodor, paddor och vattensalamandrar i en trädgård. En damm är den viktigaste insatsen, men det finns mycket annat som kan göras för att groddjuren ska lockas.

De flesta tänker förvisso på vatten när de tänker på groddjur, men de lever stora delar av sina liv på land. Därför är det viktigt att tänka även på lämpliga landmiljöer när man vill gynna dem. En lättnad för alla som gillar grodor, men kanske inte får plats med en damm i sin trädgård eller kolonilott. 

Men även om det går att göra mycket även utan vatten så berättar Vide Ohlin, som anlagt ett 30-tal dammar i Stockholmstrakten och intresserat sig för grodor i hela sitt liv, att den största insatsen man kan göra är att anlägga någon sorts damm.  

– Det ger störst effekt. Det är där man ser grodorna tydligast och det är där de reproducerar sig. Det är kanske det som kommer göra det till en riktigt grodträdgård.

Men oavsett om du har en damm eller inte så är åtgärder i övriga delen av trädgården av vikt. Här följer en rad saker du kan tänka på för att locka grodor, paddor och vattensalamandrar.

Gömställen
Groddjur vill kunna gömma sig. Gärna på fuktiga platser. Det kan till exempel vara en hög med stenar eller med tjocka grenar som får ligga och murkna i skuggan. En öppen kompost är också utmärkt.

En mur av avsågade grenar och stammar är ett utmärkt gömställe för groddjur. Foto: Erik Hansson

Jaktmarker
Groddjur jagar framför allt på natten. Du kan hjälpa dem genom att erbjuda relativt öppna ytor som till exempel en varierad gräsmatta som är kortklippt på vissa platser och även har områden som är högväxta med blommande örter. Eftersom de mest jagar med sin syn så behöver de ha relativt bra överblick där de letar mat, men de föredrar att ha nära till gömställen även när de jagar. Så alltför stora öppna ytor är inte optimalt.

Övervintringsplats – ”grodholk” eller hibernaculum
Grodor går i dvala på vintern. De behöver då frostfria gömställen. Gräv till exempel en grop, bäst är om den är en meter djup för att minska risken för frost. Fyll den med gamla tegelpannor, stenar, löv och död ved. Täck med jord ovanpå så att det skyddar mot frost. Lägg eventuellt en dammduk eller annat ovanpå stenarna så att det fortfarande finns håligheter. Det går även att bygga en “grodholk” i form av en kulle med stenar eller ved, täckta av geotextilduk och sedan jord, men tänk på att om ved används så kommer det att förmultna och sätta sig efter ett tag.

Groddjur äter gärna gråsuggor. Källargråsugga till vänster och murgråsugga till höger.

Gynna “maten”
Insekter, maskar, gråsuggor och sniglar hör till groddjurens diet. Lockar du deras mat så ökar chansen att groddjuren också dyker upp. I många fall är grodornas gömställen också bra platser för småkryp – som till exempel stockhögar, stenrösen och öppna komposter.

I Storbritannien skrivs det ofta om grodor som ett bra hjälpmedel i kampen mot sniglar – hur är det med den saken?
– Jag vet inte hur väl vetenskapligt belagt det är, men jag tror att de äter mycket sniglar. Groddjur är generalister så de äter alla möjliga småkryp. Finns det mycket av något så äter de mycket av det. Dieten avspeglar vad som finns i området. Men deras födorespons triggas av att något rör sig så jag tror inte de äter så mycket snigelägg, säger Vide Ohlin. 

En som har positiva erfarenheter av snigelätande grodor är Per Hasselberg. När han gjorde en enkel avvattningsränna i trädgården blev den lekplats för grodor och då märkte han snart att sniglarna försvann. 

– Efter alla timmar som lagts ner på snigelplockning och andra metoder så ville jag som nyfrälst sprida denna ekosystemtjänst till allmänheten, berättar han. Jag hittade visst stöd i 1800-talslitteraturen: ”ta icke bort groddjuren ty de är trädgårdsmästarens bäste medhjälpare” och hos experten Jon Loman. Kanske är det mängden grodor som gjort att sniglarna försvunnit här.

Han tillägger också att det förutom rent praktiska skäl, är “en ren glädje att ha försynta kollegor med grodperspektiv som pysslar om trädgården på nätterna. 

– Bästa vårtecknet är när de börjar sjunga i april.

En av Per Hasselbergs dammar.

Vide Ohlin berättar att det inte bara är sniglar som grodorna kan hjälpa till med i trädgården.

– Stickmyggor är känsliga för konkurrens och predatorer. En större naturdamm med en mångfald av småkryp och exempelvis grodor och vattensalamandrar slipper stickmyggor. I övrigt äter groddjur bladlöss om de kommer åt dem. Mindre vattensalamandrar kan klättra upp till en halvmeter över marken.

Grodvänligt vatten
Om du har plats så är vatten som sagt det bästa sättet att gynna groddjur. Och det finns en del att tänka på för att de ska trivas i ditt vatten. Det viktigaste är att undvika fisk i dammen. De äter både grodägg och grodyngel, men inte paddyngel – de har illsmakande yngel.

Områden som har grunda zoner och svagt sluttande strandkanter gör det lätt för grodorna att komma i och ur dammen. Grunda områden (10-30 cm) värms upp snabbt och kan då bli lämpliga för äggläggning. Det är också bra om dammen snabbt blir varm på våren. Grodorna leker tidigt på våren (april, ibland redan i mars) och vattnet ska då vara så varmt som möjligt. Det gynnar utvecklingen av ägg och yngel och ökar chansen att de hinner med sin utveckling under året. Så se till att det finns mycket solinstrålning mot dammen, framför allt mot den norra kanten. Det är mest gynnsamt. 

Vanlig groda heter vår vanligaste groda.

Precis som på land uppskattar grodorna närhet till gömställen så lämna gärna höguppvuxen vegetation runt dammen så de kan hitta skydd, men undvik hög och skuggande vegetation på södra sidan av dammen. 

Lagom mycket vegetation
Även i dammen är det bra med mycket vegetation. För salamandrar behövs finbladig undervattensvegetation med tunna små blad eftersom de använder dessa växter för äggläggning efter leken i april. De lägger äggen ett och ett och viker in dem i bladen. 

Vegetation i vattnet är också viktigt som gömställen och som substrat för bakterier och för ryggradslösa djur som föda. Det är dock inte bra om du har så mycket flytbladsväxter att de täcker hela vattenytan. Då skuggas dammen för mycket och det blir inte så varmt som grodorna gärna vill ha det. Dessutom sker sämre algtillväxt och därmed mindre föda åt grodyngel och vattenloppor, som i sin tur är viktig föda åt vattensalamandrar och deras yngel. Försök begränsa flytbladsväxterna till max halva dammen. Över huvud taget är det klokt att undvika växtarter som riskerar att ta över dammen, som kaveldun och bladvass. Men om du är beredd på att hålla efter dem är det inga problem.

Även en liten damm kan locka groddjur. Foto: Erik Hansson

Hur är det med mindre dammar – kan de också fungera för groddjur?
– Ja, det kan vara mycket värdefullt, säger Vide. Även en mindre damm som en nedgrävd balja kan vara väldigt populär för grodor. Både att leva kring, men också att lägga ägg i. Jag har sett bilder på en damm som bara var någon kvadratmeter som var helt proppfull med rom. 

Behöver det finnas en annan damm eller våtmark i närheten för att grodorna ska hitta till en trädgårdsdamm?
– Groddjur rör sig generellt upp till någon kilometer från sina lekvatten, men de rör sig inte längre än de behöver. Studier har visat att de flesta vattensalamandrar håller sig omkring 100 meter från en sin lekdamm. Vissa individer kan dock vandra långa sträckor. I vissa fall har man sett att de kan vandra 1 300 meter eller mer, så man kan inte utesluta att de kan ta sig ut på långa vandringar naturligt. 

Mindre vattensalamander (hona).

Ju fler av dina grannar som du övertalar att skaffa damm, desto större chans är det med andra ord att ni alla får små medhjälpare i trädgården.

Läs mer om biologisk mångfald i trädgården hos Rikaretradgard.se

Mer att läsa