Gå till innehållet

WWF och Birdlife vädjar till politiker: Förstå allvaret

Naturföreningarna anser att EU-förslaget om att skydda och restaurera natur är avgörande för att vi ska kunna vända den negativa utvecklingen för naturen i Europa. Men förslaget motarbetas av aktörer som istället väljer kortsiktiga vinstintressen.

EU

”Desperata tider kräver desperata uttryck”, skriver BirdLife Sverige och Världsnaturfonden WWF i ett gemensamt upprop. De menar att situationen nu är så pass allvarlig att vi har bråttom att återställa naturvärden och ekosystem som riskerar att gå förlorade.

– EU-kommissionen har lanserat ”den gröna given”, där förslaget om en restaureringsförordning sannolikt är det mest avgörande inslaget för att vi ska kunna vända den negativa utvecklingen för naturen i Europa. Men under den gångna veckan har två av EU-parlamentets utskott röstat nej till restaureringsförordningen. Utskottens ledamöter valde kortsiktig ekonomisk vinning för ett fåtal individer framför långsiktig livsmedelsförsörjning och mänsklighetens framtida överlevnad, skriver föreningarna.

De är uppenbart väldigt oroliga över utvecklingen och vad som kan hända om förslaget röstas ned. Det skulle gå tvärtemot vad den samlade forskningen visar: att vi måste agera kraftfullt och omedelbart och att naturen har en enorm potential att kunna läka och återställa processer som påverkar vår planet.

– Vi vädjar till våra folkvalda politiker att förstå allvaret i det som händer just nu. Ni behöver fatta rätt beslut, innan det är för sent, skriver Lotta Berg och Daniel Bengtsson, ordförande respektive fågelskyddsansvarig i Birdlife Sverige, samt Peter Westman, naturvårdschef & biträdande generalsekreterare, och Åsa Ranung, senior policyrådgivare, båda på WWF.

Läs även

Internationella miljö­organisationer riktar hård kritik mot Sveriges ordförandeskap i EU

• “Sverige hotar Europas biologiska mångfald”
• S, C, M, KD och SD röstade ner EU:s naturvänliga förslag
• Sverige näst sämst i EU på skyddad natur
• Sverige och Finland pekas ut – försvagade EUs taxonomi
• ”Djupt oroande” att Sverige inte står upp för biologisk mångfald i EU
• EU-experter förkastar Sveriges beräkningsmodell för att få avverka mer skog
• Hård kritik mot Sveriges missvisande kolsänkor – vill öka skogsavverkning

Källa: Birdlife Sverige

Mer att läsa