Gå till innehållet

“Sverige hotar Europas biologiska mångfald”

EU

Avverkning från skogsbruk. Foto: Erik Hansson

Den fackvetenskapliga tidskriften Science anses vara en av världens mest prestigefyllda vetenskapliga tidskrifter. I det senaste numret publiceras en varning för Sveriges bristfälliga miljöpolitik. Europeiska medlemsstater, institutioner och experter rekommenderas att vara skeptiska till Sveriges politik för bevarande av biologisk mångfald.

Brevet i Science är skrivet av Guillaume Chapron, forskare vid Institutionen för ekologi vid SLU och ger en genomgång av hur Sverige agerat politiskt inom EU och visar hur våra politiker i fall efter fall gått emot forskares rekommendationer och övriga europeiska länders miljöambitioner. Det gäller till exempel lagen om att restaurera natur för att reparera Europas skadade ekosystem, som Sverige motarbetar, men också hur Sverige vägrat anpassa vargpolitiken och vattenkraften till EU-lagstiftningen.

Science läsare får också reda på att Sverige lagt ned sitt fristående miljödepartement, att en majoritet i Sveriges riksdag försöker försämra svenska miljöföreningars möjlighet att genomföra processer i domstol och hur artskyddsförordningen ändras för att “undanröja påstådda rättsliga hinder mot skogsbruk”.

Guillaume Chapron är oroad inför att Sverige tar över ordförandeskapet i EU. Han avslutar sin text så här:
– Ett sex månader långt ordförandeskap i EU ger kanske inte Sverige möjlighet att oåterkalleligt blockera den föreslagna lagen om att återställa naturen, men det kan ge Sverige tillräckligt med politiskt momentum för att avsevärt försvaga eller fördröja den. Ett troligt resultat kan bli en lag med extra kryphål som gör det möjligt för Sverige att hävda att landet är ledande på miljöområdet samtidigt som det skyddar ett status quo som gynnar miljöskadliga industrier. Europeiska medlemsstater, institutioner och experter rekommenderas därför att hantera Sveriges politik för bevarande av biologisk mångfald med största möjliga skepsis och noggrannhet.

Även forskare vid Stockholm Resilience Centre har uttryckt sina farhågor över den svenska miljöpolitiken till Sciences läsare med rubriken “Sveriges trovärdighet står på spel”. De skriver bland annat:
– Den 18 oktober 2022 kan Sveriges arv som global ledare för att sätta klimat och miljö i centrum ha tagit slut. Det första offret för landets nya högerregering var miljöministeriet, som försvann redan den första dagen.

Sveriges internationellt goda rykte inom miljöfrågor har snabbt försämrats
Brevet i Science är långt ifrån det enda exemplet på artiklar i internationell media som lyfter försämringar i Sveriges miljöpolitik och hänsyn till biologisk mångfald. I samband med att miljödepartementet lades ner som fristående departement och flyttades in under energidepartementet skrevs det många artiklar i utländsk media om hur Sverige inte längre är en ledare inom miljöområdet:
Bloomberg: “Den största nordiska nationen ses allmänt som en föregångare i klimatfrågor och har sedan 1987 haft en separat myndighet för miljöfrågor. Det arvet ifrågasätts nu.”
• EcoWatch: “Sverige har ansetts vara ledande i klimatfrågor, men den statusen är hotad med en ny högerregering.”
Euronews: “Varför vänder Sverige ryggen åt klimaträttvisa och kvinnors rättigheter?”
• Le Monde: “Mot bakgrund av de åtgärder som aviserats av den nya regeringen, som är beroende av extremhögern, befarar forskare och miljöorganisationer ett steg bakåt i kampen mot klimatförändringarna.”

Källa: Science

Mer att läsa