Gå till innehållet

Internationella miljö­organisationer riktar hård kritik mot Sveriges ordförandeskap i EU

Sverige kämpar i EU för att försvaga medborgares och organisationer lagliga rättigheter att kontrollera att EU:s nya lagar som ska återställa och skydda naturen efterföljs.

Att en majoritet av de svenska partierna är emot EU:s nya “banbrytande” lag för att skydda och återskapa natur är ingen hemlighet. I höstas beslöt sig S, C, M, KD och SD för att rösta ner förslaget och kort därefter gick forskare ut i den vetenskapliga tidskriften Science och varnade för att Sverige med sitt agerande den senaste tiden hotar Europas biologiska mångfald.

När nu Sverige är ordförandeland i EU fortsätter attackerna mot den nya lagen från våra styrande partier. Nio miljöorganisationer från olika länder i Europa har därför skickat ut ett brev där de varnar för att Sverige under sitt ordförandeskap inom EU jobbar för att försvaga den nya lagen om att återställa naturen. Ett läckt dokument visar att Sverige trycker på för att ta bort artikel 16 i kommissionens förslag.

Det innebär att vår regering vill förhindra att medborgare och organisationer ska kunna dra länder inför domstol om de inte följer den nya lagen.
– Möjligheten att ifrågasätta ett lands felaktiga genomförande av EU-lagstiftning är avgörande för att säkerställa dess effektivitet och är också en grundläggande rättighet för EU-medborgare, vilket erkänns av Europeiska unionens domstol, skriver organisationerna i sitt brev och fortsätter:

– Vi är djupt oroade över att man i de pågående diskussionerna om att utveckla lagen om naturrestaurering har ifrågasatt grundläggande rättigheter. Till exempel tillgång till rättslig prövning, som är ett demokratiskt verktyg för att skydda miljön.

Brevet är undertecknat av Association Workshop for All Beings, Auroramålet, BirdLife Europe, ClientEarth, EEB, Fern, Fridays For Future Sweden, Skydda skogen och WWF European Policy Office.

Läs även

“Sverige hotar Europas biologiska mångfald”
• S, C, M, KD och SD röstade ner EU:s naturvänliga förslag
• Sverige näst sämst i EU på skyddad natur
• Sverige och Finland pekas ut – försvagade EUs taxonomi
• ”Djupt oroande” att Sverige inte står upp för biologisk mångfald i EU
• EU-experter förkastar Sveriges beräkningsmodell för att få avverka mer skog
• Hård kritik mot Sveriges missvisande kolsänkor – vill öka skogsavverkning

Källa: Fern

Mer att läsa