Gå till innehållet

S, C, M, KD och SD röstade ner EU:s naturvänliga förslag

EU vill skydda bin och andra insekter från kemiska bekämpningsmedel. Foto: Erik Hansson

Naturskyddsföreningen är starkt kritisk till partiernas agerande och menar att de gör det svårare för hela EU att arbeta för att lösa natur- och klimatkrisen.

Omröstningen gällde om Sverige ska stå bakom två nya förslag från EU:
• Rättsligt bindande mål för återställande av olika ekosystem för varje medlemsstat. Målet är att 20 % av EU:s land- och havsområden senast 2030 ska åtgärdas för att återställa naturen. Till 2050 ska alla ekosystem som behöver återställas omfattas.
• Rättsligt bindande mål att minska användningen av och riskerna med kemiska bekämpningsmedel med 50 procent till 2030, samt förbud mot alla bekämpningsmedel i känsliga områden som till exempel grönområden i städer, skyddade områden och ekologiskt känsliga områden med hotade pollinatörer.

Förslagen hyllas av naturföreningar runt om i Europa och ska komplettera och ersätta nuvarande lagstiftning som framför allt bygger på frivilliga åtgärder, något som Naturskyddsföreningen anser inte gett någon effekt.

“Sverige agerar bromskloss”

Men S, C, M, KD och SD röstade nej till båda förslagen och motiverade sitt beslut med att de inte tycker EU ska lägga sig i dessa frågor inom Sveriges gränser. L röstade nej till att minska användningen av kemiska bekämpningsmedel. MP och V var de enda som röstade för EU:s båda förslag.

På grund av partiernas röster ökar risken för att förslaget stoppas i EU. Om en tredjedel av medlemsländerna gör som Sverige och röstar ned förslaget så måste EU-kommissionen ompröva, ändra eller dra tillbaka sina förslag.

Karin Lexén, generalsekreterare Naturskyddsföreningen, säger i ett pressmeddelande att det är “otroligt allvarligt att S, C, M, KD och SD motarbetar skarpa förslag som har potential att göra hela unionen mer klimat- och naturvänlig”.

– Om förslagen blockeras riskerar konsekvenserna att bli att ekosystemen försvagas ytterligare, att utsläppen ökar och att farliga kemiska bekämpningsmedel fortsätter spridas i naturen. Det här försvårar även läget för Sverige inför att vi tar över ordförandeskapet i EU vid årsskiftet. För att kunna ligga i framkant och uppmana till kompromisser mellan medlemsländerna under den viktiga perioden, kan inte Sverige sätta sig på tvären och agera bromskloss i sådana här stora och viktiga frågor. Det är inte att visa ledarskap, säger Karin Lexén.

I augusti gick WWF och Naturskyddsföreningen ut med en uppmaning till riksdagspartierna om att följa EU:s lagförslag om att restaurera natur.

Läs även:
• WWF: S, M, SD, C och KD försöker stoppa EU:s naturlagstiftning
Naturorganisationer: Följ EU:s förslag om att restaurera natur
EU-förslag om att återställa naturen hyllas

Källa: Naturskyddsföreningen

Mer att läsa