Gå till innehållet

Nya budgeten “en naturvårds­slakt”

När regeringen och Sverigedemokraterna idag presenterade sin vårbudget blev det ingen ljusning för naturen. De kraftiga nedskärningarna som genomfördes efter valet visade sig bara vara början. De kommande åren kommer naturvård och skydd av natur kapas till en bråkdel av sina tidigare belopp.

Under 2023 kommer regeringen lägga cirka 2,3 miljarder kronor på skydd och åtgärder för värdefull natur. Det kan jämföras med att Liberalerna och Moderaterna innan valet angav för WWF att de ville satsa 8,8 miljarder respektive 4 miljarder kronor per år.

– Satsningarna på naturvårdsarbetet är en droppe i havet jämfört med vad som krävs. De kraftiga nedskärningar på naturvård som gjordes i höstas kommer leda till att mer skyddsvärd skog avverkas, ängar växer igen och fler arter hotas, säger Karin Lexén, generalsekreterare i Naturskyddsföreningen.

WWF kallar den nya vårbudgeten för en “fortsatt naturvårdsslakt“:
– Med regeringens politik ökar utsläppen i ett läge där vi enligt den samlade vetenskapen har några få år på oss att undvika katastrofala klimatförändringar. Det är anmärkningsvärt att vårbudgeten inte innehåller insatser för att minska utsläppen, säger Gustaf Lind, generalsekreterare på Världsnaturfonden WWF.

Men budgeten för 2023 är bara början på nedskärningarna för miljö och natur. Anslagspost 20 i statsbudgeten, “allmän miljö- och naturvård” kommer minska kraftigt de kommande åren. Från 19,6 miljarder kronor 2023 till 14,7 miljarder 2024, 10,0 miljarder 2025 och 8,6 miljarder 2026. Om inget sker kommer med andra ord stödet för miljö och natur minskas med en bra bit över hälften de kommande åren.

Detta trots att rapporter från experterna i FN:s klimatpanel IPCC och det oberoende tvärvetenskapliga expertorganet Klimatpolitiska rådet de senaste månaderna poängterat att utsläppen måste minska snabbt. Dessutom har regeringen nyligen undertecknat den nya globala handlingsplanen för biologisk mångfald inom Konventionen om biologisk mångfald (CBD). Den kräver stora satsningar på att återställa och bevara värdefull natur, men Sveriges regering tycks alltså nu gå i motsatt riktning och monterar ner miljö- och klimatarbetet.

– Det är uppenbart att regeringen inte agerar på vetenskapen om det akuta läget – talar experterna för döva öron? säger Karin Lexén.

Läs även

Klimatexperter: Regeringens politik ökar utsläppen
• Klimatpolitiska rådet: Omställningen går för långsamt
• Återväta torvmarker – effektiv och billig klimatåtgärd
• Stor miljöbesvikelse över nya regeringens politik
• Sveriges naturorganisationer: Stoppa fossilbidragen

Källor: WWF och Naturskyddsföreningen

Mer att läsa