Gå till innehållet

Trots expertråd: Fossila bidrag ökar

Experter och stora investerare vill se ett stopp för bidrag till fossilindustrin. I Sverige ökar de istället. Vi ger långt mer till fossilindustrin än vad som läggs på miljöbudgeten.

2018 kom ett gemensamt uttalande från 415 stora investerare, som tillsammans har hand om 32 000 miljarder dollar. De ville se ett stopp för bidrag till fossilindustrin och tiodubbla CO2-skatt. Investerarna menade att om det inte omedelbart ageras för att stoppa klimatförändringarna kan enbart de permanenta ekonomiska skadorna bli fyra gånger så stora som 2008 års globala finanskris.

Experter kräver stopp

I veckan kom EU:s klimatråd (ESABCC), ett oberoende organ som förser unionen med vetenskaplig kunskap, expertis och rådgivning i samband med klimatförändringar, med en rapport om hur EU ska kunna nå klimatmålen. De 15 oberoende vetenskapliga experterna hade bland annat följande att säga:

– Den rådgivande nämnden lyfter också fram behovet av att lägga fram tydliga planer och tidsramar för att snabbt och fullständigt fasa ut skadliga subventioner av fossila bränslen i hela EU som en topprioritering för beslutsfattare. Subventionerna har inte minskat utan legat stabilt på 50 miljarder euro per år, och till och med ökat kraftigt under de senaste åren, vilket undergräver incitamenten att minska användningen av fossil energi och minskar den offentliga budget som finns tillgänglig för att stödja klimatåtgärder.

I Sverige ökar de fossila subventionerna

Samma dag släppte även Naturskyddsföreningen nya siffror som visar att Sverige ger enorma summor i bidrag till fossilindustrin. Det rör sig om 85 miljoner kronor per dag eller 31 miljarder kronor under 2023. Det är över tio miljarder mer än miljöbudgeten (19,5 miljarder kronor) och en höjning sedan 2018 då de låg på 30 miljarder kronor. Den rödgröna regeringen sänkte subventionerna, men sedan 2022 har de återigen ökat.

– Trots att vi befinner oss mitt i en klimatkris ökar subventionerna till fossila bränslen. Det är oansvarigt av regeringen, som genom Parisavtalet lovat att avskaffa de fossila subventionerna för att vi ska kunna nå klimatmålen, säger Beatrice Rindevall, ordförande i Naturskyddsföreningen.

De största klimatskadliga subventionerna i Sverige enligt Naturskyddsföreningen:

  • Lägre energiskatt för dieselbränsle: 13,4 miljarder kronor
  • Avdrag för resor till och från arbetet: 7,4 miljarder kronor (+2,5 miljarder sedan 2022)
  • Skattebefrielse för utrikes flyg: 4,6 miljarder kronor
  • Skattebefrielse för inrikes sjöfart: 980 miljoner kronor
  • Nedsatt koldioxidskatt för dieselbränsle till arbetsmaskiner och fartyg inom jord-, skogs- och vattenbruk: 950 miljoner kronor

Förutom dessa bidrag tillkommer regeringens sänkta bensin- och dieselskatt på ytterligare 6,7 miljarder minskade intäkter till staten. Men det är inte med eftersom de inte officiellt räknas som ett skatteundantag. Dessutom har Sverige ökat importen av fossilgas från Ryssland. Sedan Ryssland invaderade Ukraina har rysk fossilgas importerats till ett värde av 4 miljarder kronor.

Källor: Naturskyddsföreningen och ESABCC

Mer att läsa