Gå till innehållet

415 stora investerare: Sluta ge bidrag till fossilindustrin och tiodubbla CO2-skatt

Kolkraftverk. Foto: Ra BoeEget arbete DigiCam C2100UZ, CC BY-SA 2.5, Länk

Globala investerare som tillsammans har hand om 32 000 miljarder dollar uppmanade under FN:s klimattoppmöte världens ledare att uppnå Parisavtalet, sluta ge bidrag till fossilindustrin och tiodubbla skatten på koldioxid. Annars riskerar vi att hamna i en lågkonjuktur långt värre än krisen 2008.  

I takt med att mänsklighetens utsläpp av koldioxid ökar istället för att minska kraftigt blir allt fler medvetna om problematiken och höjer sina röster. Under FN-toppmötet skrev över 400 stora investerare som tillsammans sköter 32 000 miljarder dollar ett upprop till världens ledare att de måste höja ambitionsnivån i klimatarbetet.

LÄS ÄVEN: • Mindre investeringar i grön energi och mer i fossilbränslen 2017

– Den långsiktiga utmaningen har, i våra ögon, mötts med en zombieliknande reaktion av många. Det kommer leda till en katastrof när klimatförändringarnas konsekvenser kan komma plötsligt, allvarligt och katastrofalt, säger Chris Newton, vars företag IFM Investors har hand om 80 miljarder dollar.

LÄS ÄVEN: • G20-länderna ger fyra gånger mer stöd till fossila än förnybara bränslen

Investerarna menar att om det inte omedelbart ageras för att stoppa klimatförändringarna kan enbart de permanenta ekonomiska skadorna bli fyra gånger så stora som 2008 års globala finanskris. Lösningen är enligt investerarna att satsa på hållbar ekonomi och företag med låga utsläpp. “Det är 2000-talets verkliga tillväxthistoria”, säger Nicholas Stern, vid London School of Economics till Guardian.

LÄS ÄVEN: • Sverige lägger 30 miljarder kronor per år på klimatskadliga subventioner

USA, Kina och Japan har sedan Parisavtalet undertecknades lagt nästan 500 miljarder dollar som stöd för byggandet av nya kolkraftverk.

Källa: The Guardian och The Investor Agenda

Mer att läsa