Gå till innehållet

Regeringen vill försvaga artskyddet

Fridlysta arter ska inte "avsevärt försvåra för jord- och skogsbruk” heter det i ett pressmeddelande från Klimat- och näringslivsdepartementet.

Regeringen anser att artskyddsreglerna “i vissa fall medför orimliga konsekvenser för markägare”. Därför tillsätts en utredning på Klimat- och näringslivsdepartementet som ska vara klar i år.

“Skyddsvärda arter ska inte få stå i vägen för skogsbruk”

Utredningens uppgift är att ta fram bestämmelser så att artskyddet enbart gäller de “allra mest skyddsvärda arterna” och att nationellt fridlysta arter inte ska “avsevärt försvåra” pågående markanvändning, så som jord- och skogsbruk. Som exempel lyfter regeringen den fridlysta orkidén knärot. Man menar att orkidén, som är “starkt kopplad till äldre skog” enligt Skogsstyrelsen, inte ska få försvåra för skogsbruk eftersom den förekommer i stora antal i delar av landet och så länge inte den sammanlagda populationen förväntas påverkas så ska det vara fritt fram att avverka, anser Liberalerna, Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna.

− Dagens situation medför orimliga inskränkningar för markägare runt om i vårt land. Vi anser att bara de allra mest skyddsvärda arterna och där den samlade nationella populationen kan påverkas märkbart, ska kunna hindra ändamålsenligt markutnyttjande. Den uppmärksammade knäroten är ett exempel på art som inte ska kunna utgöra ett sådant hinder mot skogsbruk när utredningen är klar, säger landsbygdsminister Peter Kullgren (KD) i ett pressmeddelande.

Systemet för ekonomisk kompensation för inskränkningar i ägande- och brukanderätten ska också ses över och det är “skyddet för äganderätten” som ska vara vägledande. Det kommer med andra ord bli mer makt åt skogs- och jordbruksindustrierna och mindre hänsyn åt hotade arter.

Källa: Regeringen

Mer att läsa