Gå till innehållet

Regeringen föreslår halverad flygskatt

Klimat- och miljöministern Romina Pourmokhtari har utlovat miljöbudgetar som ska se till att Sverige klarar klimatmålen. Nu kommer ännu ett förslag som leder utvecklingen åt fel håll – en kraftig sänkning av flygskatten.

I dagsläget är flygskatten för resor från Sverige till Europa 76 kronor per person. Regeringen föreslår nu att den ska sänkas till 39 kronor per passagerare. För långdistansresor sänks skatten från 504 kronor per person till enbart 259 kronor. Nästan en halvering med andra ord.

Moderaterna gick till val 2018 på att ta bort flygskatten:

– Om man röstar på Moderaterna ska man veta vad man röstar på, och då ingår att ta bort flygskatten. Det gäller både för att vi tycker att det är en dålig skattehöjning, men också för att jag vill ha riktig miljöpolitik, inte bara symbolpolitik som låter bra men som saknar effekt för ett bättre klimat, sa Ulf Kristersson i maj 2018 enligt Tidningen Näringsliv.

Regeringen motiverar beslutet med sänkt flygskatt med att EU infört skärpningar med utsläppshandeln och att flygsektorn drabbades hårt av covid-19-pandemin för tre år sedan.

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2025.

Källor: Regeringen och Tidningen Näringsliv

Mer att läsa