Gå till innehållet

3 av 4 vill ha hårdare klimatpolitik

Drygt tre av fyra svenskar anser att det är viktigt att regeringen för en politik som leder till att Sverige når klimatmålen. Det visar en ny Sifo-undersökning, utförd på uppdrag av Naturskyddsföreningen.

75 procent av de tillfrågade i Sifo-undersökningen anser att det är ganska eller mycket viktigt att regeringen för en politik som gör att Sverige når klimatmålen. Det är en andel som legat relativt konstant i de fyra senaste mätningarna sedan maj 2022. Även en majoritet (56 procent) av Tidö-partiernas väljare anser att det är viktigt.

Samtidigt minskar regeringen anslagen till klimat och miljö med 259 miljoner kronor och bedömer att utsläppen kommer att öka och de flesta klimatmål inte kommer att nås.

– Det är tydligt att regeringen för en politik som strider mot opinionen. Majoriteten av svenskarna vill att regeringen ser till att vi når våra klimatmål, vilket står i kontrast till miljöminister Romina Pourmokhtaris uttalande i SVT:s 30 minuter om att hennes politik är ett resultat av att väljarna röstat för billigare bränsle, säger Beatrice Rindevall, ordförande i Naturskyddsföreningen.

Även oron för klimatet är konstant. Ungefär två av tre av de svarande har i de fyra mätningarna angett att de är ganska eller mycket oroliga för klimatet. Oron är lika stor på landsbygden som i städer, men kvinnor är mer oroliga än män.

– Väljare i hela landet från både höger- och vänsterskalan vill se en vettig klimatpolitik. Det går inte att hävda något annat. Politiker kan hitta lösningar för att hörsamma människors oro för privatekonomin på andra sätt än att slänga klimatpolitiken under bussen, säger Beatrice Rindevall.

Källa: Naturskyddsföreningen

Mer att läsa