Gå till innehållet

Vårbudgeten: Fortfarande ingen satsning på miljö och natur

Miljön får bara en bråkdel av pengarna som satsas på flyg och motorvägar.

– Låt oss börja med en komplett lista över allt som är positivt för klimatomställningen i vårbudgeten: Klimatklivet förstärks med 100 miljoner kronor. Det är allt, inget mer finns att glädjas åt – och drygt tio gånger mer går till en ny flygsatsning helt utan klimatkrav. Därtill satsar regeringen sen tidigare ungefär sex miljarder kronor om året på sänkt skatt på fossila drivmedel.

Så summerar Mattias Goldmann, 2030-sekretariatet, regeringens vårändringsbudget. Sammanlagt satsas en miljard på flyg och 8,2 miljarder på en ny motorväg i Stockholm. Miljöbudgeten får 143 miljoner extra, vilket är småsummor jämfört med de stora neddragningar som gjorts i regeringens tidigare miljöbudgetar. Anslaget till Skydd av värdefull natur är 800 miljoner lägre än budgetnivån 2022.

– Anslaget för åtgärder av värdefull natur måste öka med minst 1,8 miljarder för att vi ska kunna sköta värdefull natur i landet. Ändå väljer regeringen att bara gå in med 30 miljoner extra. FN, EU och naturen kräver långsiktiga och kraftfulla investeringar och i förhållande till detta är regeringens satsning fickpengar säger Gustaf Lind, generalsekreterare på Världsnaturfonden WWF.

“Rask takt åt fel håll”

När klimat- och miljöministern Romina Pourmokhtari svarat på kritiken att inte klimatmålen nås med regeringens politik har hon svarat att “det kommer fler budgetar”. När nu vårändringsbudgeten släppts saknas fortfarande satsningar på miljö och natur.

– Klimatminister Pourmokhtari betonar alltid att det kommer nya budgetar, men tiden rinner ut och vi går inte “för långsamt åt rätt håll” utan i rask takt åt fel håll. Det drabbar Sveriges konkurrenskraft, riskerar leda till dryga EU-böter och slår i slutändan hårt mot tilltron till politiken och demokratin, säger Mattias Goldmann på 2030-sekretariatet.

Källa: Regeringen

Mer att läsa