Gå till innehållet

Regeringens nya klimatpolitik kallas “stort misstag”

Under tisdagen utannonserade regeringen sin nya "klimatpolitik för att nå hela vägen till nettonoll" på en pressträff. Men Sveriges naturorganisationer blev inte imponerade.

EU

Regeringen poängterar tre delar för sin nya klimatpolitik som ska leda till nettonollutsläpp senast år 2045:
• Att det är genom internationellt samarbete, kunskapsutbyte och frihandel som omställningen kan åstadkommas och att jättar som USA, Kina, Indien och Brasilien måste vara med.
• Kärnkraft. Teknikutveckling och “massiv ökad användning av fossilfri el” är enligt regeringen en förutsättning i Sverige och alla andra länder och då är utbyggd kärnkraft “den enskilt viktigaste åtgärden”.
• Klimatomställningen får inte innebära att “levnadsstandarden för enskilda, hushåll och företag stagnerar” och insatser ska därför göras “där vi får mest utsläppsminskningar”.

– Samarbetspartierna är överens om att Sverige ska bedriva en ambitiös och effektiv klimatpolitik för att nå våra klimatmål. Vi har en stark enighet om att klimatomställningen ska genomföras med fokus på åtgärder som helt och hållet eliminerar utsläppen och tar oss hela vägen ner till nettonollutsläpp senast år 2045. Vi gör grovjobbet som lägger grunden för en helt klimatneutral infrastruktur i vårt land, säger klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari.

Leder till ökade utsläpp

Men WWF poängterar att utsläppen kommer att öka till följd av regeringens politik och detta enligt regeringens egna beräkningar.
– Det som har störst betydelse för att bromsa klimatförändringarna är hur snabbt vi kan minska utsläppen. Varje ton koldioxid vi släpper ut bidrar till uppvärmningen. Det är därför anmärkningsvärt och skrämmande att klimat- och miljöministern inte kan svara på en direkt fråga om när utsläppen i Sverige ska börja minska, säger David Mjureke, klimatexpert på WWF Sverige.

WWF är också kritiska till att regeringen vill köpa utsläppsrätter från andra EU-länder istället för att klara målen genom utsläppsminskningar i Sverige. Det anser David Mjureke vara “ett stort misstag” och ett slut för Sverige som pådrivande kraft för höga europeiska klimatambitioner.

– Det är tydligt att regeringen inte tror på att deras egen klimatpolitik når de nationellt uppsatta klimatmålen. Därför har de gett i uppdrag till miljömålsberedningen att se över klimatmålens struktur och öppnar upp möjligheten att köpa utsläppskrediter från andra EU-länder. Det är beklagligt att regeringen väljer att göra detta snarare än att satsa på företag i Sverige, säger Martin Wadmark, politisk sakkunnig på WWF.

Skjuter över ansvaret på EU

Greenpeace anser i sin tur att Tidöpartierna fortsätter skjuta problemen in i framtiden och försöker skjuta över ansvaret på EU.

– Utsläppen måste minska nu, inte sen, och vi har fortfarande inte fått några svar på hur det ska ske. Det enda beskedet är fortsatt kalhuggning av skogen och en fortsatt övertro på kärnkraft, som näringsministern dessutom framhäver som en snabb lösning. Det är tvärtom en långsam, farlig och dyr lösning och går emot vad internationella organ som IEA säger, säger Erika Bjureby, Sverigechef Greenpeace och fortsätter:

– Ingenting av det vi fick höra i dag var positivt eller ambitiöst, förutom att SD står bakom målet till 2045 och att Tidöpartierna nu säger sig vilja stärka det internationella klimatbiståndet efter kraftiga nedskärningar. Vi fick dock inga besked om hur, var eller när detta ska ske och Tidöpartierna forsätter därför med stora ord men ingen handling, säger Erika Bjureby.

Läs även

• Hård kritik mot regeringens utredares förslag om ändrade klimatmål
• Vårbudgeten “en naturvårds­slakt”
• Mer pengar till våtmarker och fossila bränslen hösten 2023
• WWF och Birdlife vädjar till politiker: Förstå allvaret
• Klimatexperter: Regeringens politik ökar utsläppen

Källor: Regeringen, WWF och Greenpeace

Mer att läsa