Gå till innehållet

BirdLifes och Naturskyddsföreningens guider inför EU-valet

– Den biologiska mångfalden fortsätter att utarmas, främst på grund av intensivt jordbruk, skadlig infrastrukturutveckling och underfinansiering av effektiva bevarandeåtgärder, skriver BirdLife Sverige. Foto: Erik Hansson

Miljöfrågan är den viktigaste inför EU-valet enligt en ny undersökning som Novus gjort för SVT Nyheter. Naturskyddsföreningen har granskat hur de svenska EU-parlamentarikerna röstat i 32 miljöfrågor och vilka frågor de drivit. Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Socialdemokraterna får högst betyg, Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna får sämst betyg. Även BirdLife Sverige har gjort en guide inför EU-valet baserat på en enkät.

BirdLife Sverige har ställt tio frågor till de partier som idag har svensk representation i EU-parlamentet. Alla utom Feministiskt initiativ svarade på frågorna i tid.

– Om svaren kort ska sammanfattas, är det slående att skillnaderna mellan partierna förefaller att vara så små. Ett exempel gäller biologisk mångfald. På nationell nivå här i Sverige har inte frågor om biologisk mångfald haft någon större prioritet, men i denna enkät säger sig samtliga partier vara oroade av utvecklingen, om än med vissa gradskillnader. Vi får sannerligen hoppas att denna omsvängning även kommer att visa sig i den nationella politiken. Det finns ju en risk att det enbart handlar om fagert tal i ett sammanhang, där man kanske inte på samma vis som i inrikespolitiken måste stå för sina ord, skriver BirdLife Sverige om svaren de fått in.

LÄS ÄVEN: • WWF: EUs fiskeriutskott röstade för bidrag till överfiske

“Fagert tal” är inte längre tillräckligt. BirdLife Sverige påpekar att EU är på väg att missa 2020-målet om att stoppa förlusterna av biologisk mångfald:
– Vi förlorar inte bara unika arter och vårt naturarv utan ödelägger även de levande system som både våra samhällen och vi människor är beroende av. Den biologiska mångfalden fortsätter att utarmas, främst på grund av intensivt jordbruk, skadlig infrastrukturutveckling och underfinansiering av effektiva bevarandeåtgärder.

EU-valet viktigt för miljöpolitiken
Även Naturskyddsföreningen påpekar i sin granskning att det är bråttom. Arter dör ut allt snabbare och de globala utsläppen av växthusgaser ökar. Utvecklingen går över lag åt fel håll när det för länge sedan borde skett en omställning.
– Om vi ska lyckas vända den här utvecklingen krävs höga ambitioner och ett kraftfullt agerande från våra folkvalda politiker. Och det är ont om tid: de kommande fem åren spelar en avgörande roll för att kunna hejda en global uppvärmning på över 1,5 grader och stoppa den pågående utarmningen av biologisk mångfald. EU-valet är med andra ord ett mycket viktigt val för miljöpolitiken, skriver Naturskyddsföreningen.

LÄS ÄVEN: • EU-utskott röstade för fortsatt industriellt jordbruk utan miljökrav

Sämst och bäst i Naturskyddsföreningens granskning.

I deras granskning “Blåslampor och bromsklossar, granskning av de svenska EU-parlamentarikernas miljöinsatser 2014 – 2019” har Naturskyddsföreningen gått igenom hur EU-parlamentarikerna röstat i 32 viktiga miljöomröstningar, samt vilka inlägg, ändringsförslag och betänkanden som de lagt fram mellan 2014 och 2019.

EU-parlamentarikerna har sedan getts betyg baserat på hur de röstat och hur mycket de engagerat sig. Att enbart rösta miljömässigt räcker inte för att få toppbetyg. Soraya Post (FI) är till exempel den enda som röstat “100 procent bra” i alla miljöfrågor, men hon har “inte varit tillräckligt drivande i miljöfrågor och får därför bara betyget bra”.

LÄS ÄVEN: • Klart: EU förbjuder en lång rad engångsartiklar av plast

Fyra är “utmärkt”
Istället går toppbetygen (“utmärkt”) till fyra andra kandidater som alla röstat bra i minst 75 procent av de 32 omröstningarna; Linnéa Engström (MP) för att hon bland annat förhandlat fram ambitiösa lagstiftningar inom fiskeripolitik, Jakop Dalunde (MP) som drivit på för en mer ambitiös klimatpolitik inom energi- och transportsektorn, Malin Björk (V) för att hon aktivt drivit miljöfrågor i parlamentet och Jytte Guteland (S) som drivit tunga miljöfrågor om bland annat EU:s utsläppshandel och hormonstörande ämnen.

Bland de som får “bra” betyg hittas fyra socialdemokrater, övriga miljöpartister, feministiskt parti och en centerpartist. Liberalerna får genomgående bara “ok” betyg.

LÄS ÄVEN: • Se hela Greta Thunbergs tal inför EU-topparna

Sämst miljöbetyg fick följande parlamentariker Gunnar Hökmark (M), Anna Maria Corazza Bildt (M), Christofer Fjellner (M), Lars Adaktusson (KD), Peter Lundgren (SD) och Kristina Winberg (SD).

Även om partierna bjöd på “fagert tal” i BirdLife Sveriges undersökning visade det sig alltså att många av dem inte levde upp till sina egna ord i Naturskyddsföreningens granskning.

Att tänka på inför EU-parlamentsvalet 26 maj 2019 
Observera att en del av kandidaterna som betygsatts här ovan ställer inte upp för omval och många nya kandidater har tillkommit. När det är dags att rösta i EU-parlamentsvalet söndag den 26 maj 2019 kan det därför vara bra att kolla vilka personer som är valbara. Här finns aktuella valsedlar med kandidater från de olika partierna:
Centerpartiet
Feministiskt Initiativ
Kristdemokraterna
Liberalerna
Miljöpartiet
Moderaterna
Socialdemokraterna
Sverigedemokraterna
Vänsterpartiet
Övriga partier

Källor: BirdLife Sverige och Naturskyddsföreningen

Mer att läsa