Gå till innehållet

EU-valet: Partiernas syn på fiske och Östersjön

Flera partier vill tillåta industriellt foderfiske i Östersjön och det finns stora skillnader i strävan efter reell förändring. Det är två av slutsatserna i BalticWaters och Fältbiologernas enkäter om fiske inför EU-valet.

Balticwaters (tidigare Balticwaters2030) är en oberoende stiftelse som arbetar för en friskare Östersjö i samarbete med flera universitet, myndigheter och organisationer. Nu har stiftelsen gjort en enkät till EU-kandidaterna – varje partis toppkandidat.

– Vid första anblick tycks partierna och deras kandidater inse allvaret och vill uppnå en mer hållbar förvaltning av Östersjön, men vid närmre analys framkommer märkbara skillnader i både tillvägagångsätt och strävan efter en verklig förändring, skriver Balticwaters om svaren och fortsätter:

– Som väntat har flera av partierna ännu inte formulerat, eller rentutav förstått, behovet av brådskande åtgärder. Speciellt otydliga svar framkommer i fråga om klimatets påverkan på Östersjön.

Desto tydligare är svaren på de konkreta frågorna. Exempelvis:
• Enbart Kristdemokraterna svarar att man inte kan tänka sig att införa ett, åtminstone temporärt, totalt stopp på allt sill- och torskfiske.
• Kristdemokraterna vill se en fortsatt industriellt foderfiske i Östersjön – något som fått ekosystemen i Östersjön att kollapsa. Centerpartiet svarade tidigare att de är positiva till detta fiske, men har sedan ändrat sig.

Ett hav med livskraftiga fiskbestånd och syresatta och levande bottnar har större möjlighet att ta upp växthusgaser och därigenom motverka klimatförändringarnas effekter.

Storskaligt fiske är en förlustaffär

Enbart Vänsterpartiet och Miljöpartiet anser att fisket inte är en viktig del av Sveriges ekonomi. Balticwaters skriver att de tycker att övriga partiers svar är “obegripligt”. Detta eftersom det storskaliga industrifisket är en förlustaffär för svensk ekonomi.

– De enda vinnarna på dagens fiskeripolitik, som kostar skattebetalare över 600 miljoner per år, är ett fåtal storskaliga industrifiskare. Samtidigt håller det småskaliga kustfisket på att slås ut tillsammans med de kustsamhällen som en gång i tiden varit levande, skriver Balticwaters.

Östersjön kan motverka klimatförändringarnas effekter

En annan fråga som stiftelsen är kritisk till partiernas svar är angående klimatet och vilken frågor som partierna kommer att driva för att hejda klimatförändringarnas påverkan på Östersjön. Här tycker Balticwaters att partierna fokuserar för mycket på generella och luddiga klimatåtgärder istället för riktade insatser som gör Östersjön bättre rustad för kommande klimatpåverkan.

Balticwaters vill dels se ett stopp för trålfisket, som orsakar stora utsläpp, men också insatser för ett friskare Östersjön:
– Det är trots allt så att åtgärder som bidrar till friska ekosystem i Östersjön också främjar Östersjöns förmåga att stå emot påfrestningar som klimatförändringarna för med sig. Ett hav med livskraftiga fiskbestånd och syresatta och levande bottnar har större möjlighet att ta upp växthusgaser och därigenom motverka klimatförändringarnas effekter.

Fältbiologernas enkät

Även Fältbiologerna har gjort en undersökning om partiernas syn på EU:s fiskefrågor. Här ges ungefär samma svar som till Balticwaters, men med vissa mindre skillnader:
• Bara V, MP och L svarade “ja” på om det ska etableras nya marina skyddsområden. S, M och C höll med delvis. KD och SD vill inte ha mer skyddade havsmiljöer.
• Alla partier utom KD och SD vill ha sänkta fiskekvoter och minskat industrifiske, men M och L håller bara delvis med.
• Alla partier vill förbjuda bottentrålning, men S, KD och SD enbart delvis. Här skiljer sig med andra ord svaren från Balticwaters enkät.

Fältbiologerna har även sett över hur partierna röstat sedan det senaste EU-valet. Här är det återigen MP och V som hamnar i topp, följt av L och S. C hamnar på efterkälken i hur de röstat både när det gäller ökad kontroll av det europeiska fisket och naturrestaureringslagen som ska återställa naturområden inom unionen.

Sammanfattning

Det råder ingen tvekan om att MP och V är de partier som röstat mest i linje med en förbättrad marin miljö. Det är också dessa partier som har mest ambitiösa mål. Efter toppduon är det lite jämnare, men baserat på hur partierna faktiskt röstat är det L och S som får anses som hyfsade val för den som anser att Europas marina miljö är viktigt.

EU-valet 2024

Söndagen den 9 juni 2024 är det EU-val i Sverige. För att rösta ska du ha fyllt 18 år, vara medborgare i Sverige eller i ett EU-land och vara eller ha varit folkbokförd i Sverige. Det går att rösta i förtid från den 22 maj, med bud eller från utlandet.

Du behöver ha med dig giltig id-handling. Om du ska förtidsrösta behöver du också ha med dig ditt röstkort.

Guider för dig som vill rösta för vår miljö och natur:

Källa: Balticwaters och Fältbiologerna

Mer att läsa