Gå till innehållet

EU-parlamentarikerna som agerat “utmärkt” eller “uselt” för miljön

Naturskyddsföreningens granskning av EU-parlamentarikerna visar tydligt vilka som agerat för respektive mot miljön.

EU

När Naturskyddsföreningen släpper sin granskning inför EU-valet är resultatet väldigt likt det WWF kom fram till nyligen, även om metoderna skiljer sig åt. SD är klart sämst och motarbetar i stort sett all politik som gynnar Europas och Sveriges natur, M och KD är dåliga, C anses “okej”, S och L “bra” och återigen får MP och V högst betyg, “utmärkt”.

 – Gapet mellan de parlamentariker som får betyget ”utmärkt” och de som får betyget ”uselt” är enormt. Vår granskning visar att Liberalerna tar strid för miljön i EU, medan de övriga partierna i regeringsunderlaget bromsar miljöpolitik både i EU och på hemmaplan, säger Beatrice Rindevall, ordförande Naturskyddsföreningen.

Faktiskt agerande bedöms

Skillnaden i de båda organisationernas granskningar är att WWF ställde frågor om miljön till de olika partierna och baserade rangordningen på deras svar. Naturskyddsföreningen har istället gått igenom hur de olika EU-parlamentarikerna röstat i 88 frågor som handlar om miljön. Istället för åsikter och politiska planer inför framtiden har Naturskyddsföreningen fokuserat på hur de förtroendevalda agerat den senaste mandatperioden.

Granskningen visar också att det är skillnad på vad partierna lovar och vad de håller. Inför EU-valet 2019 fick partierna ta ställning till om de vill “Försvara EU:s Natura 2000-skydd i naturvårdsdirektiven samt kraven i vattendirektivet och motverka att gruvnäringen ges undantag från dessa regler”. Då, för fem år sedan svarade sju av åtta partier svarade ja (SD svarade “vet ej”), men när det gjordes en omröstning om frågan 2023 var det bara MP och V som röstade ja. Övriga partier röstade nej.

Genomgång av miljöbetygen

För dig som anser att miljön, klimatet och vår natur är en viktig fråga i EU-valet den 9 juni är därför följande genomgång värd att ha i åtanke:

Utmärkt miljöbetyg

  • Jakop Dalunde (MP) (97 procent)
  • Pär Holmgren (MP) (97 procent)
  • Alice Bah Kunke (MP) (97 procent)
  • Malin Björk (V) (94 procent)

Alla tre har röstat i enlighet med vad Naturskyddsföreningen anser är “för miljön” i 94–97 procent av de granskade omröstningarna. De anses dessutom vara “mycket aktiva inom klimat- och miljöpolitiken i det parlamentariska arbetet”.

Bra miljöbetyg

  • Socialdemokraternas 5 EU-parlamentariker (79-87 procent)
  • Karin Karlsbro (L) (77 procent)

För den som vill rösta på någon inom Socialdemokraterna som är engagerade för klimat och miljö så utmärker sig Helén Fritzon (S). Alla som fått “bra” betyg här har dock agerat mot hårdare regler för skogsbruket.

Okej miljöbetyg

  • Centerpartiets 2 ledamöter (53-56 procent)

Emma Wiesner (C) anses av Naturskyddsföreningen vara aktiv och förespråkat en högre ambition i klimatpolitiken, men driver å andra sidan på för att lagar som berör skog och lantbruk ska försvagas. Exempelvis den viktiga naturrestaureringslagen. Hon och hennes kollega får ändå betyget “okej”.

Dåligt miljöbetyg

  • Kristdemokraternas 2 ledamöter (24-31 procent)
  • Moderaternas 4 ledamöter (24-31 procent)

Sara Skyttedal (som nyligen lämnat Kd), Tomas Tobé (M) och Jessica Polfjärd (M) har “alla utmärkt sig genom att aktivt arbeta för att försvaga ambitionsnivån i flera viktiga miljölagstiftningar”.

Uselt miljöbetyg

  • Sverigedemokraternas 2 parlamentariker och den politiska vilden Peter Lundgren (5-9 procent)

Motsätter sig i stort sett alla förslag som skulle förbättra för den svenska naturen.

Ödesval för klimatet och naturen

– Valet till EU-parlamentet i juni är ett ödesval för klimatet och naturen. Bland svenska EU-parlamentarikerna finns det både starka förespråkare och starka motståndare till klimat- och miljölagstiftningarna. Valet kommer att ha stor betydelse för hur EU:s miljöpolitik utformas under nästa mandatperiod och tyvärr finns det en risk att miljöpolitiken försvagas beroende på utgången, säger Karin Lexén, generalsekreterare Naturskyddsföreningen.

EU-valet 2024

Söndagen den 9 juni 2024 är det EU-val i Sverige. För att rösta ska du ha fyllt 18 år, vara medborgare i Sverige eller i ett EU-land och vara eller ha varit folkbokförd i Sverige. Det går att rösta i förtid från den 22 maj, med bud eller från utlandet.

Du behöver ha med dig giltig id-handling. Om du ska förtidsrösta behöver du också ha med dig ditt röstkort.

Guider för dig som vill rösta för vår miljö och natur:

Källa: Naturskyddsföreningen

Mer att läsa