Gå till innehållet

EU-valet: Skogsfrågan visar tydlig skillnad mellan partierna

När det gäller skydd av gammal skog är det tre partier som står ut positivt och tre partier som står ut negativt. Det visar en undersökning av Naturskyddsföreningen.

– Det är förvånande att så många av de svenska partierna vill montera ned det artskydd som finns i dag i EU. Det är ett faktum att vi befinner oss i en naturkris, och en av grundbultarna för att rädda naturvärdena och bevara friska ekosystem är att skydda dem genom lagstiftning, säger Karin Lexén, generalsekreterare Naturskyddsföreningen.

Det är inte bara något som Sveriges största naturförening anser, det är baserat på forskning. Många av världens ledande forskare skrev i en IPCC-rapport från 2023 att skydd av natur (30-50 procent av ytan) är centralt för att vi ska klara av klimatförändringarna. En studie från 2022 visade att vi måste skydda minst 44 procent av landytorna för att hindra krisen för biologisk mångfald. Ett sådant skydd och förbättring för den biologiska mångfalden skulle också lindra klimatkrisen.

En stark lagstiftning för att skydda naturen är en viktig försäkring för exempelvis motståndskraft mot klimatkatastrofer, framtida matproduktion och fortsatt möjlighet till hälsosamt friluftsliv.

Skydd av natur är med andra ord vetenskapligt belagt som en av de viktigaste lösningarna för vår planets hälsa, men bland de svenska partierna är detta ingen självklarhet. Naturskyddsföreningens enkät inför EU-valet visar att bara tre partier anser att det behövs strikt och bindande skydd av natur och förbättrad övervakning av våra skogar.

Svaren i Naturskyddsföreningens enkät

VSMPCLMKDSD
Ett gemensamt ramverk för skogsövervakningJAJAJAJAJANEJNEJNEJ
Strikt skydd av EU:s ur- och naturskogarJANEJJADELVISJANEJNEJNEJ
Bindande krav för skydd av naturJANEJJADELVISJANEJNEJNEJ
Källa: Naturskyddsföreningen

– Vi har sett att flera grupper i EU-parlamentet vill försämra skyddet för arter. Men att skydda arter handlar om att skydda oss alla. En stark lagstiftning för att skydda naturen är en viktig försäkring för exempelvis motståndskraft mot klimatkatastrofer, framtida matproduktion och fortsatt möjlighet till hälsosamt friluftsliv. Det är mycket sorgligt att det saknas vilja att skydda våra sista urskogar, Karin Lexén, generalsekreterare Naturskyddsföreningen.

Källa: Naturskyddsföreningen

Mer att läsa