Gå till innehållet

Insatser för biologisk mångfald hjälper klimatet

Att skydda natur hjälper både klimatet och biologisk mångfald, men naturens förmåga att skydda oss från klimatkrisen ska inte överskattas enligt den nya studien. Foto: Erik Hansson

En ny studie visar att det finns bevis för att bevarandeåtgärder som minskar förlusten av biologisk mångfald samtidigt kan minska klimatförändringarna kraftigt, men att vi inte får lita på att naturen ska fixa klimatkrisen åt oss.

Forskare från Helmholtz Centre for Environmental Research undersökte de mål som tagits fram i samband med FN:s konvention om biologisk mångfald. De fann att 14 av de 21 målen som kallas “Post-2020 Action Targets for 2030” inte bara förbättrade situationen för den biologiska mångfalden utan också hade direkta effekter på klimatet. Då tillkommer dessutom även indirekta effekter.

– De nära sambanden mellan biologisk mångfald, begränsning av klimatförändringarna och naturens andra bidrag till människor och god livskvalitet är sällan så integrerade i förvaltning och politik som de borde vara. Syftet med denna översyn är att återigen betona de viktiga sambanden mellan åtgärder för att bevara den biologiska mångfalden och begränsa klimatförändringarna på ett lämpligt sätt, skriver forskarna i sin rapport.

– Det finns allt fler bevis för att skapandet av nya skyddade områden och en lämplig förvaltning av befintliga områden på land och i havet bidrar till att mildra klimatförändringarna genom att fånga och lagra kol, säger Josef Settele, medförfattare till studien och forskare i biologisk mångfald vid UFZ.

Av de koldioxidutsläpp som mänskligheten orsakar absorberas 30 procent av natur på land och 25 procent av haven. Dessa nivåer kan skyddas eller till och med öka genom att ta hand om ekosystemen. I dagsläget skyddas lite drygt 15 procent av områden på land och 7,7 procent till havs. Det uppskattas att enbart dessa skyddade landområden runt om i världen lagrar 12-16 procent av det totala globala kolförrådet. Om målet på 30 procents skyddad natur både på land och till havs skulle uppfyllas skulle kollagringen öka avsevärt. Det gäller även målet om att återskapa 20 procent av världens försämrade ekosystem.

Författarna tar dock också upp att det kan finnas en övertro på att naturen ska fixa klimatkrisen åt oss. Hans-Otto Pörtner, medförfattare och klimatforskare vid Alfred Wegener Institutet, Helmholtz Centre for Polar and Marine Research (AWI):
– Det finns en risk att naturen diskuteras som ett medel för att lösa klimatproblemet, vilket är mycket problematiskt. Ekosystemens förmåga att bromsa klimatförändringarna överskattas, och klimatförändringarna skadar denna förmåga. Människor tror att naturen kan övervinna klimatkrisen och göra det möjligt för oss att fortsätta eller förlänga användningen av fossila bränslen. Men det är tvärtom: först när vi lyckas minska utsläppen från fossila bränslen drastiskt kan naturen hjälpa oss att stabilisera klimatet.

Källor: Helmholtz Centre for Environmental Research och Global Change Biology

Mer att läsa