Gå till innehållet

Ny studie: Att skydda 30 % av naturen räcker inte

Utsikt i Fulufjällets nationalpark. Foto: Erik Hansson

FN har satt upp mål om att alla länder ska skydda 30 procent av sin natur. Det finns också en välkänd teori om att det skulle behövas så mycket som 50 procent. Nu kommer en ny studie som gått igenom världens naturområden och valt ut de som är viktigaste att skydda för att bevara den biologiska mångfalden.

Om vi vill undvika stora förluster av biologisk mångfald så räcker det inte att nå upp till de av FN uppsatta, och ofta ansedda som ambitiösa, målen med att skydda 30 procent av vår natur. I en ny studie, publicerad i Science, har forskare gått igenom jordens landytor och upptäckt att 44 procent (minst 64 miljoner kvadratkilometer) måste skyddas i någon form för att vi ska kunna stoppa krisen för den biologiska mångfalden. Det är i dessa områden som det i dagsläget finns hög biologisk mångfald, ekologiskt intakta områden och optimala platser för att representera olika arter och naturtyper.

Men forskarna menar inte att alla dessa kvadratkilometer ska göras otillgängliga för människor. I dagsläget lever det 1,8 miljarder personer i de utpekade områdena. Men för att den biologiska mångfalden ska kunna bevaras behövs allt från strikta skydd till regler för hur marken kan brukas. Ett hållbart användande är av högsta vikt.

– Det är avgörande med bevarandeåtgärder som främjar autonomi och självbestämmande för de människor som bor i dessa områden, samtidigt som den ekologiska integriteten bevaras. Vi har många effektiva bevarandeverktyg till vårt förfogande, från att ge ursprungsbefolkningar möjlighet att förvalta sin naturliga miljö till strategier som begränsar avskogningen eller erbjuder hållbara försörjningsmöjligheter, och naturligtvis skyddade områden, säger James R. Allan från University of Amsterdam, som ledde studien.

Åtgärder behöver införas snabbt. I sin studie undersökte forskarna hur hotade dessa viktiga landområden är. De kom fram till att 1,3 miljoner kvadratkilometer, ungefär tre gånger Sveriges yta, hotas av överexploatering och få sin biologiska mångfald förstörd redan till år 2030.

– Om länder menar allvar med att skydda den biologiska mångfalden och ekosystemtjänsterna som ligger till grund för livet på jorden så måste de omedelbart skala upp sina ansträngningar att skydda naturen, inte bara till ytan utan också i hur effektivt skyddet efterlevs, säger medförfattaren Kendall Jones, bevarandespecialist vid Wildlife Conservation Society.

Sverige har i dagsläget ungefär 15 procent skyddade områden. Det gör oss näst sämst i EU på skyddad natur.

Källor: Science och Wildlife Conservation Society

Mer att läsa