Gå till innehållet

Norsk studie: Gammal skog viktig för kollagring

Skogar fortsätter lagra kol även när de blir riktigt gamla. Det sker både i träden och i marken runt omkring dem. Foto: Erik Hansson

Att låta träden stå är betydligt bättre för klimatet än dagens skogsbruk och gamla träd fortsätter ta upp mycket koldioxid. Det är slutsatserna i en ny norsk studie.

Jogeir Stokland vid Norsk institutt for bioøkonomi (Nibio) har följt 30 000 träd i över 1 300 olika skogsbestånd i över 20 år och forskat om hur skog lagrar koldioxid. Hans slutsats är att gammal skog fångar upp mer koldioxid än vi tidigare trott. I normala fall avverkas skog när den är 60-120 år i Norge, men Jogeir Stoklands studier visar att träden fortsätter ta upp stora mängder koldioxid i 50 till 100 år till efter detta, det vill säga till träden är upp till 200 år gamla.

– Stabil tillväxt gällde i all gammal skog som undersöktes. Skogen fortsätter att växa och lagra koldioxid långt förbi slutavverkningsåldern, förklarar Stokland.

Kollagringen i skogen fortsätter även efter träden dör
Han berättar också att gamla träd fortsätter att binda med koldioxid tills de dör. Det lagras i träden, men också i marken runt träden när de fäller löv eller barr.

I riktigt gammal skog blir det mycket död ved och annat dött organiskt material och kollagringen i jorden fortsätter att öka även om kollagret i trädskiktet stabiliseras.

– Det har funnits en föreställning om att det knappt händer något i gamla skogar och att där är liten kollagring. Men det är faktiskt stora koldioxidupptag som gör stor nytta, säger Jogeir Stokland till NRK.

Stämmer överens med tidigare studier
Tidigare studier om kollagring har bland annat kommit fram till att skyddade skogar är ett snabbt och billigt sätt att lagra kol, att ett intensivare skogsbruk är fel väg i klimatkrisen, att gamla träd lagrar allt mer kol och att artrika skog lagrar mer än dubbelt så mycket kol som monokulturer.

Källor: NRK, Nibio och Forest Ecology and Management

Mer att läsa