Gå till innehållet

Ännu en studie: Gamla träd fortsätter lagra stora mängder kol

Gammal skog. Foto: Erik Hansson

Ibland hävdas att skogar efter ett tag slutar lagrar kol och att det därför skulle vara effektivt för klimatet att avverka dem. Nu har det kommit ännu en studie som motsäger denna teori. Skogens gamla jättar fortsätter i själva verket att lagra kol i hundratals år och är dessutom tåliga för klimatförändringar.

– Att avverka stora gamla träd kan få allvarliga konsekvenser för den biologiska mångfalden och kolinlagringen, skriver forskarna bakom en ny studie.

De har undersökt ungefär 5 000 levande och döda gamla granar i Karpaterna i östra Europa.

– I motsats till vår förväntan att stora gamla träd så småningom skulle uppvisa minskande tillväxthastigheter, ökar de äldsta träden (över 400 år) kontinuerligt sin tillväxt under hela sitt liv, skriver forskarna.

De fann att gamla stora träd fortsätter öka sin biomassa och är en fortsatt stark kolsänka för gamla granskogar även i klimatkrisens stigande temperaturer, intensifierad torka och allt fler granbarkborreutbrott. Dessutom har tidigare studier visat att vid gamla träd lagras mer kol även i marken – på upp till 2,6 meters djup.

– Att avverka dessa stora gamla träd släpper ut de betydande kolförråd som de annars skulle ha hållit fast både i sina kroppar och i marken under dem. Om vi förlorar gamla skogar förlorar vi också deras kvävefixerande förmåga. Dessutom har stora gamla träd den särskilda förmågan att ge näring åt de omgivande plantorna, vilket bidrar till att garantera hela skogens hälsa, skriver forskarna i en annan studie om betydelsen av gamla träd som släpptes i början av 2022.

Det här är långt ifrån de enda studierna som visat att gamla träd och skogar fortsätter lagra kol. Det har tidigare visats att skogar fortsätter lagra mer kol i tusentals år, att gamla träd lagrar allt mer kol, att gammal skog är viktig för kollagring, att träd fortsätter lagra kol ju äldre de blir och att skydd av gamla skogar är ett snabbt och billigt sätt att lagra kol. Det har även gjorts en stor sammanställning av 45 studier som visade att ökad skogsavverkning ger försämrad kollagring.

Källor: Global Change Biology

Mer att läsa