Gå till innehållet

Internationell studie: Mångfald i jordbruket ger stora fördelar

Att gå bort från det ensidiga jordbruk som sker idag skulle ge stora fördelat i form av ökad avkastning, förbättrad livsmedelssäkerhet och ökad biologisk mångfald.

Likriktningen av jordbrukssystemen världen över fortsätter. Det blir allt färre jordbruk och de som finns kvar är stora, industrialiserade och odlar i allt större utsträckning samma gröda på enorma ytor. Enligt en ny studie, som involverade forskare från 15 länder och som samlade in data från 2 655 gårdar på fem kontinenter, orsakar detta system att planetära gränser överskrids. Bland annat på grund av överdriven användning av kemiska bekämpningsmedel, ökade utsläpp av växthusgaser, förlust av näringsämnen i marken, försämrad biologisk mångfald, ökad risk för omfattande skadedjursutbrott och ökad vattenanvändning.

Lönsamt att ändra system – bort från kalorifabriker

Men det finns goda möjligheter att gå bort från det här systemet och få en lång rad fördelar på köpet.

– Forskningen har ett tydligt budskap: Släpp monokultur och industriellt tänkande och diversifiera ditt jordbruk – det lönar sig, säger Laura Vang Rasmussen vid Köpenhamns universitet i Danmark, som tillsammans med Ingo Grass vid universitetet i Hohenheim i Tyskland var huvudförfattare till artikeln.

Att diversifiera sitt jordbruk innebär att olika strategier för att odla mer än bara en enda gröda på en enda gård, år efter år. Det kan till exempel handla om att så ett fält med majs ett år, sedan bönor nästa och okra året efter. Eller att plantera täckgrödor för att förhindra att jorden sköljs bort under lågsäsongen och för att gynna daggmaskar som förbättrar jorden. Detta skulle innebära att gårdar och betesmarker fungerar mindre som fabriker som producerar kalorier och mer som hälsosamma naturliga ekosystem där växter, djur och jord samverkar.

En lång lista på fördelar

Forskarna fann att dessa diversifieringar gav fördelar på en mängd sätt. Bland annat i form av ökad avkastning och förbättrad livsmedelssäkerhet för hela samhällen, men även ökad biologisk mångfald, fler ekosystemtjänster och större säkerhet gentemot naturkatastrofer som torka och värmeböljor.

Källor: University of Colorado at Boulder och Science

Mer att läsa