Gå till innehållet

Konstgödsel försämrar pollinering

Humla på klöver. Foto: Erik Hansson

Konstgödsel orsakar stora utsläpp och har orsakat stora skador på miljön i form av övergödning. En ny studie visar att det dessutom försämrar pollineringen.

Forskare från Bristols universitet har visat att vanliga konstgödsel påverkar kraften och dynamiken hos de elektriska signaler som blommorna sänder ut. En liknande effekt har konstaterats med det ökända bekämpningsmedlet neonikotinoider, som visat sig drabba både pollinatörer och fåglar.

De förändrade elektriska signalerna uppfattar humlor och andra bin som ett “oväsen” som stör deras orienteringsförmåga, ungefär som motorbåtars ljud stör fiskar under ytan eller hur ljusföroreningar stör nattfjärilar. Störningarna i de elektriska signalerna gör att humlor och andra pollinatörer undviker blommor som påverkats av dessa konstgödsel och bekämpningsmedel.

– Vi vet att kemikalier är giftiga, men vi vet väldigt lite om hur de påverkar den omedelbara interaktionen mellan växt och pollinerare. Blommor har en rad åtgärder för att locka till sig bin, som känner igen exempelvis lukt och färg, men de använder också elektriska fält för att identifiera växter. Därför är det ett stort problem att jordbrukskemikalier kan förändra blommornas signaler och pollinatörernas beteende, skriver Ellard Hunting vid Bristol’s School of Biological Sciences.

Andra problem med konstgödsel är att de ökar övergödningen och innehåller tungmetallen kadmium som förgiftar marken. Konstgödsel orsakar också stora utsläpp till atmosfären. Enligt en studie som publicerades i Nature är konstgödsel den huvudsakliga orsaken till att lustgasutsläppen i världen ökar. Lustgas är en växthusgas som är nästan 300 gånger starkare än koldioxid. Dessutom blir den kvar i atmosfären i mer än 100 år. Även produktionen av konstgödsel ger stor klimatpåverkan, enligt Naturskyddsföreningen.

Källor: University of Bristol, Naturskyddsföreningen och PNAS Nexus

Mer att läsa