Gå till innehållet

Intensivt jordbruk och uppvärmningen har halverat antalet insekter

Åker i jordbruk.

Jordbruk. Foto: Erik Hansson

En ny studie, publicerad i Nature, visar att global uppvärmning tillsammans med intensivt jordbruk har kraftigt minskat både antalet insekter och artrikedomen av insekter.

Flera studier har visat att förlusten av biologisk mångfald framför allt orsakats av hur vi människor exploaterar och använder mark. Även klimatkrisen är en allt starkare faktor. I en ny studie har forskare vid University College London undersökt hur stor påverkan kombinationen av intensivt jordbruk och den globala uppvärmningen har tillsammans. De undersökte 750 000 förekomster av 20 000 insektsarter och jämförde det med hur intensivt jordbruket var i området, samt hur stor den historiska uppvärmningen varit.

De kom fram till att antalet insekter minskat med 49 procent och att mer än var fjärde art försvunnit (minskning med 27 procent) i områden som drabbats av både höga temperaturer och industriellt jordbruk.

Om det i omgivningen fanns gott om naturliga livsmiljöer (75 procent av ytan) minskades dock effekterna kraftigt. Då var det minskade antalet arter bara 5 procent medan antalet insekter totalt minskade med 7 procent, men detta gällde endast om det var ett lågintensivt jordbruk. På platser med få naturliga livsmiljöer (enbart 25 procents täckning) var minskningarna istället 61 respektive 63 procent.

I snitt är antalet insekter mer än 70 procent lägre i områden med intensivodling av grödor, jämfört med naturliga miljöer. Men genom att ge plats åt naturområden i jordbruksmarkerna minskar effekterna på insekterna.

Forskarna tror dessutom att deras resultat är en underskattning eftersom insekter redan förlorats när mätningarna började. Huvudförfattaren Charlie Outhwaite vid UCL Centre for Biodiversity & Environment Research kommenterar resultaten så här:

– Många insekter verkar vara mycket sårbara för mänskliga påtryckningar, vilket är oroande eftersom klimatförändringarna förvärras och jordbruksområdena fortsätter att expandera. Våra resultat understryker hur brådskande det är att vidta åtgärder för att bevara naturliga livsmiljöer, bromsa expansionen av högintensivt jordbruk och minska utsläppen för att mildra klimatförändringarna. Att förlora insektspopulationer kan vara skadligt inte bara för den naturliga miljön, där insekter ofta spelar viktiga roller i lokala ekosystem, utan det kan också skada människors hälsa och livsmedelssäkerhet, särskilt om pollinatörer försvinner.

Läs även:
• Var fjärde insekt borta sedan 1990
• Minskat antal insekter i Costa Rica kopplas till klimatkrisen
• Nattbelysning stor anledning till insektsdöden
• Ny sammanfattning av insektsdöden – varannan insekt borta sedan 1970
Ny studie: 2 av 3 leddjur borta på bara 10 år – värst intill jordbruksmarker

Källor: Nature och University College London

Mer att läsa