Gå till innehållet

Tallbit som äter rönnbär.

Buskar och träd som gynnar biologisk mångfald

Under hösten, när det fortfarande är varmt i jorden, är det en utmärkt tid att plantera buskar och träd. Det är dessutom en bra insats för att skapa en rikare trädgård. Här är Natursidans och Rikare trädgårds guide till buskar och träd som gynnar den biologiska mångfalden.

Längst ned i artikeln finns en lista på lämpliga växter.

Buskar och träd har många funktioner i trädgården. Förutom de uppenbara i form av att många arter ger rikligt med nektar och pollen så finns det också en lång rad andra fördelar. Enbart med sin stora form skapar de viktiga livsmiljöer till många arter. Småfåglar kan ta skydd från rovfåglar och bygga bon i buskage och träd, insekter kan leva stora delar av sina liv i skydd av löv och grenar och ju äldre träden och buskarna är desto mer liv brukar de innehålla. Riktigt gamla träd, som kanske börjat få döda grenar eller håligheter är rena höghusen fulla med bostäder och bufféer åt trädgårdens djur. Många inhemska träd i Sverige är viktiga livsmiljöer för hundratals andra arter.

Pollinering ökar skörden av exempelvis äpplen. Foto: Erik Hansson

En annan fördel med träd är att du bygger trädgården på höjden och får plats med mycket mer på en mindre yta än om du hade planterat en rabatt med blommor. Du kan dessutom använda ytan runt trädens stam till att plantera andra växter. Dessutom ger alla löv som faller under hösten material till marktäckning och kompost eller samla dem i högar för att gynna igelkottar och marklevande kryp som förbättrar jorden.

Viktigt vindskydd
Buskar och träd kan också påverka omgivningen med skugga och vindskydd, vilket skapar viktig variation i trädgården. Vindskydd uppskattas också av till exempel fjärilar, bin och trollsländor som slipper kämpa i hårda vindar.

Igelkottar uppskattar en lite vild trädgård med buskar, löv- och rishögar och andra ställen där de kan gömma sig och hitta mat. Foto: Hrald – Own work, CC BY-SA 3.0 https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=7384923

Fåglar gillar bär
Om du vill locka fåglar till din trädgård finns det en lång rad buskar och träd som erbjuder bär. Exempelvis hagtorn, hägg, fläder, rönn, körsbär, äpple, bärhäggmispel och plommon. De ger dessutom mat åt insekter när de blommar. Buskar är också populära hos igelkottar som får skydd och boplatser i täta buskage.

En annan stor fördel med träd och buskar är att de oftast är lättskötta. Om det är väldigt torrt kan du behöva vattna dem. Helst med en rejäl vattning (10-20 liter) vid samma tillfälle så att vattnet kommer långt ned i marken och rötterna sprider ut sig och växer sig starka.

Hagtorn bjuder både på blommor under sommaren och bär under hösten. Foto: Erik Hansson

Så frön eller ta en genväg
Att plantera träd är ett bra sätt att öka den biologiska mångfalden i din trädgård. Du kan antingen ta den långa och billigaste vägen genom att så exempelvis ekollon eller hasselnötter. Du kan också tjäna många års väntan genom att köpa en färdig planta. Det finns till och med relativt stora träd att köpa om inte pengar är ett så stort problem. Tänk på att inte plantera träd för nära andra träd. Kom också ihåg att vattna trädet ordentligt under de första åren så att det etablerar sig.

Låt stå
Ännu bättre än att plantera träd är att behålla de du har (i alla fall så länge de inte är invasiva). Avverka inte gamla träd i onödan. Se det som en sista utväg. Träd blir bara viktigare och viktigare ju äldre de blir. Även när de dör eller är halvdöda kan deras håligheter och virke vara livsmiljöer åt många arter. Men för att få träd att överleva länge kan det vara bra att beskära dem, till exempel genom metoden hamling. Det finns guider att hitta i böcker och på nätet, men om du känner dig osäker kan det vara bra att anlita en arborist som kan göra ett proffsigt jobb och kanske visa dig hur du ska göra framöver.

Gamla ihåliga träd är utmärkta boplatser åt många arter. Till exempel kattugglor (se nedre delen av hålet). Foto: Erik Hansson

Skapa variation
Ett ledord i trädgården bör vara variation. Skapa många olika miljöer, så gynnar du också många olika djur. Det gäller även buskar och träd. Plantera och behåll gärna lite olika arter.
Du kan också plantera buskar nära träd så att det skapas som skogsbryn. Det uppskattas av exempelvis fåglar och är ett bra sätt att utnyttja ytan.

Här följer tips på några buskar och träd som rekommenderas för att de ger mycket pollen och nektar till pollinatörer eller bär till fåglar. Tipsen är baserade på flera trovärdiga källor (se nedan) och har anpassats efter risklistan för att inte gynna arter som riskerar att konkurrera ut inhemska arter.
Vid varje växt anges när de blommar. Försök se till att det ständigt finns blommor i din trädgård – från tidig vår till sen höst. På så sätt hittar pollinatörer alltid föda hos dig.

Pollinerande vildbi på sälg.

Sälgens blommor är viktiga för tidiga insekter som vildbin. Foto: Erik Hansson

Buskar

Höjdangivelser är ungefärliga, vissa buskar blir höga som träd om förutsättningarna är de rätta. Värdena, som hämtats från en databas över svenska växter, visar hur bra de är för biologisk mångfald samt hur mycket nektar de producerar.
• Björnbär – blommar i juni-aug, bär i aug-sept. Kan bli 2-4 m höga. Värdena avser sötbjörnbär.
Biologisk mångfald: 6 av 8
Nektar: 6 av 7
• Brakved – blommar i april-juli. 2-3 m hög.
Biologisk mångfald: 5 av 8
Nektar: 5 av 7
• Fläder – blommar i maj-juni, frukt i aug-okt. 6 m hög.
Biologisk mångfald: 3 av 8
Nektar: 3 av 7
• Hagtorn – blommar på försommaren, bär i aug-sept. Kan bli 8 m hög.
Biologisk mångfald: 7 av 8
Nektar: 6 av 7
• Hallon – blommar i juni, bär i aug-okt. Taggfria sorter finns. Kan bli 2-4 m höga.
Biologisk mångfald: 6 av 8
Nektar: 5 av 7
• Hassel – blommar på våren. Nötter i aug-sept. Kan bli 6 m hög.
Biologisk mångfald: 5 av 8
Nektar: 2 av 7
• Vildkaprifol – blommar i juni-juli. 2-3 m.
Biologisk mångfald: 5 av 8
Nektar: 4 av 7
• Krusbär – blommar i april-maj, bär i juli-aug. 1 m hög.
Biologisk mångfald: 5 av 8
Nektar: 5 av 7
• Måbär – blommar i maj-juni. Blir ungefär 1 m hög.
Biologisk mångfald: 5 av 8
Nektar: 5 av 7
• Nyponros – rosor finns mängder av sorter. Många blommar i juni-juli. Kan bli flera meter höga beroende på sort.
Biologisk mångfald: 5 av 8
Nektar: 3 av 7
• Slån – blommar i maj, bär under hösten. Blir ungefär 1-2 m hög.
Biologisk mångfald: 7 av 8
Nektar: 5 av 7
• Vinbär (röda, svarta, vita) – blommar maj-juni. Bär i juli-aug. 1-2 m.
Biologisk mångfald: 5 av 8
Nektar: 5 av 7

Träd

Värdena är hämtade från en databas över svenska växter och visar ungefär hur bra träden är för biologisk mångfald samt hur mycket nektar de producerar. Som synes är alla träden här under bra för biologisk mångfald medan nektarproduktionen varierar något.

Asp – snabbväxande. Blommar i mars-april.
Biologisk mångfald: 7 av 8
Nektar: 3 av 7
• Ek – blommar i maj-juni, ekollon i aug-nov.
Biologisk mångfald: 8 av 8
Nektar: 1 av 7
• Hägg – blommar i maj-juni.
Biologisk mångfald: 6 av 8
Nektar: 5 av 7
• Körsbär – blommar i april-maj, bär i juli-aug. Finns många sorter.
Biologisk mångfald: 6 av 8
Nektar: 5 av 7
• Lind – blommar i juni-aug.
Biologisk mångfald: 6 av 8
Nektar: 5 av 7
• Lönn (skogslönn) – blommar i maj-juni.
Biologisk mångfald: 5 av 8
Nektar: 6 av 7
• Oxel – blommar i juni, bär i sept-okt.
Biologisk mångfald: 5 av 8
Nektar: 5 av 7
• Pil – blommar i maj-juni. Många olika sorter. Vissa riskerar att bli invasiva.
Biologisk mångfald: 7 av 8
Nektar: 6 av 7
• Plommon – blommar i april-maj, frukt i aug-okt.
Biologisk mångfald: 6 av 8
Nektar: 4 av 7
• Rönn – blommar i maj-juni, bär i aug-okt.
Biologisk mångfald: 6 av 8
Nektar: 4 av 7
• Sälg och viden – blommar i mars-april.
Biologisk mångfald: 8 av 8
Nektar: 7 av 7
• Äpple – blommar i maj-juni, frukt i juli-nov beroende på sort.
Biologisk mångfald: 6 av 8
Nektar: 4 av 7

Källor: “En naturlig trädgård“, “Receptsamling för biologisk mångfald i parker och trädgårdar“, Naturskyddsföreningen och böckerna “Naturligtvis!”, “Skogsträdgården” och “Trädgårdsmyller”

Mer att läsa