Gå till innehållet

Daggmaskar har ett enormt ekonomiskt värde

Vi kan tacka världens daggmaskar för att det varje år kan produceras 140 miljoner ton mat.

– Det här är det första försöket som jag känner till att beräkna vad biologisk mångfald i jorden har för värde globalt, säger Steven Fonte, huvudförfattare och forskare vid Colorado state university.

Det är inga små värden de kom fram till. Daggmaskarna är en nyckelgrupp för världens matproduktion. De bidrar med ungefär 6,5 procent av all spannmålsskörd och 2,3 procent av alla baljväxter som produceras årligen. De kan stå för så mycket som 140 miljoner ton mat årligen och förbättra skördarna världen över med ungefär 25 procent.

Bygger upp jorden och stärker växter

Det gör daggmaskarna genom att bygga upp en bra jordstruktur, hjälpa till med vattenlagring och förbättrar växternas tillgång till näringsämnen. Dessutom har tidigare studier visat att daggmaskar förbättrar växternas försvar mot sjukdomar.

Störst påverkan har daggmaskar i södra delarna av jordklotet där det inte är lika vanligt att använda konstgödsel, samt bekämpningsmedel. Istället förlitas det i dessa områden mer på organiskt material i jorden med en rik förekomst av daggmaskar.

– Om vi skötte vår jordmån på ett mer hållbart sätt skulle vi lättare kunna nyttja den biologiska mångfalden och skapa mer hållbara jordbruksekosystem. Den här studien visar på potentialen, säger Fonte och fortsätter:

– Jordar är fortfarande en enorm, stor svart låda som vi inte förstår fullt ut. Det här arbetet visar att det finns en hel del möjligheter som vi bara ignorerar. Det finns förmodligen andra markorganismer som är ännu viktigare, särskilt mikrobiella samhällen.

FN har gått ut med en varning om att världens jordmån är hårt ansatt. Forskarna bakom FN-rapporten skriver att det sedan den industriella revolutionen har förlorats 135 miljarder ton jordmån från jordbruksmark och att det krävs omedelbart skydd och återskapande av den jordmån som finns kvar.

Läs även

Maskar drabbas av intensivt jordbruk – ärtväxter hjälper
Jordmånen försämras av global uppvärmning och antibiotika
• Daggmaskar förändrar ekosystem i norr
• Stor studie: Ekologiskt bättre för miljön
Världens jordbruk blir allt färre och större – naturen drabbas

Källor: Nature Communications och Colorado state university

Mer att läsa