Gå till innehållet

FN: Världens jordmån är hårt ansatt

Plöjt jordbruksfält med fåror vid solnedgången.

Jordbruksmark. Foto: Erik Hansson

I en ny rapport fastslår FN att 95 procent av världens jordmån är under “hård press” och att allt större andel är förgiftad av våra utsläpp, gruvor, jordbruk och dålig sophantering.

Forskarna bakom rapporten skriver att det sedan den industriella revolutionen har förlorats 135 miljarder ton jordmån från jordbruksmark och att det krävs omedelbart skydd och återskapande av den jordmån som finns kvar.

– Det globala jordlagret är under hårt tryck. Denna tunna jordskorpan skapar allt markliv och är involverad i många viktiga ekosystemtjänster som är väsentliga för miljön och för människors hälsa och välbefinnande, säger Qu Dongyu, chef för FN: s livsmedels- och jordbruksorganisation.

Metaller, DDT, cyanid, insekts- och växtgifter blir också allt vanligare i jorden och det drabbar djur och växter, men också produktionen i jordbruket. Den exakta omfattningen och skadan föroreningarna orsakar är svårt att ta reda på, men det är en lika viktig fråga för framtiden som klimatet eller förstörelsen av naturen ovan jord, enligt en rapport från 300 forskare som släpptes i december.

80 procent av Europas jord är förorenad av gifter
I Europa kommer föroreningarna framför allt från industrier, med jordbruket som den näst största källan. En tidigare analys av jordmånen i Europa visade att 80 procent av all jordbruksmark innehåller rester av bekämpningsmedel som används i jordbruket. Framför allt hittades de hårt kritiserade ämnena glyfosat och DDT, samt liknande produkter.

– Jordföroreningar kan vara osynliga för mänskliga ögon men det äventyrar maten vi äter, vattnet vi dricker och luften vi andas in. Föroreningar känner inga gränser de rör sig genom jord, luft och vatten. Det är dags att åter få kontakt med vår jord eftersom det är där maten börjar. Jordföroreningar borde inte längre vara en dold verklighet. Låt oss alla vara en del av lösningen, säger Inger Andersen, chef för FN:s miljöprogram.

Det är inte bara FN och forskarna som skrivit rapporten som kommit fram till att världens jordmån befinner sig i ett allvarligt läge. The Guardian skriver om en tidigare studie som visade att en tredjedel av världens jordmån är kraftigt försämrad av jordbruket och att 24 miljarder ton av jordmån förloras varje år. Dessutom har Storbritanniens miljöminister sagt att landet bara är 30-40 år från att i stort sett radera jordmånens bördighet.

Källor: The Guardian och FN-rapport om jord

Mer att läsa