Gå till innehållet

Solcellsparker kan effektivt kombineras med äng

Ännu en studie visar att det gynnar den biologiska mångfalden kraftigt att så in ängsväxter i solcellsparker. Dessutom ger det positiva effekter på intilliggande jordbruksmarker.

Sverige har förlorat ungefär 98 procent av sina ängar sedan jordbruket industrialiserades på bred front och många av de arter som behöver ängsmarker är hotade. Att anlägga och sköta ängar är med andra ord en viktig insats för den biologiska mångfalden och för att hjälpa många arter som minskat kraftigt i antal.

Detta skulle kunna göras i kombination med solcellsparker – det visar ny forskning som Argonne National Laboratory utfört i Minnesota, USA. De undersökte ett område med solceller under fem år för att se hur insekter och växter etablerades efter att det såtts in inhemska växtarter i området.

Forskarna fann positiva effekter på en mängd olika sätt:

  • Fler växtarter.
  • Ökad artrikedom av blommande växter.
  • Ökad mångfald av insektsgrupper.
  • I slutet av studien hade den totala mängden insekter tredubblats, och antalet inhemska bin hade ökat 20 gånger.
  • Närliggande fält av sojabönor fick positiva effekter i form av dubbelt så många besök av pollinerande bin.

– Våra observationer belyser insektssamhällens relativt snabba (på mindre än fyra år) svar på restaurering av gräsmarker och ger stöd för att skapa livsmiljöer i solcellsparker som en genomförbar praxis för att skydda biologisk mångfald och öka livsmedelssäkerheten i jordbrukslandskap, skriver forskarna.

Kombinationen blir ett sätt att slå flera flugor med en smäll. USA:s regering har satt upp energimål som kräver flera miljoner hektar för solenergi, samtidigt som 75 procent av grödorna i landet är beroende av pollinering. Nästan var fjärde biart i USA anses dessutom hotad.

Även studier i Sverige har visat att ängar och solcellsparker är en effektiv kombination.

Källor: Argonne National Laboratory och Environmental Research Letters

Mer att läsa