Gå till innehållet

Ny studie: Jakt hotar gråsälars framtid i Östersjön

Med dagens jaktkvoter, som tillåter att cirka 3 000 gråsälar skjuts, hotas gråsälens överlevnad i Östersjön på sikt. Det har forskare vid Göteborgs universitet kommit fram till.

I dagsläget finns det ungefär 55 000 gråsälar i Östersjön. Det är en kraftig uppgång från 1970-talets 5 000 gråsälar när miljögifter och hård jakt slagit hårt mot beståndet. Men det är bara drygt hälften av de 90 000 individer som fanns i Östersjön för 120 år sedan och framtiden ser inte så ljus ut – åtminstone inte utan åtgärder.

Östersjögråsälen är genetiskt isolerad och har anpassat sig till vårt innanhavs förutsättningar. Bland annat genom att de är något mindre och kan föda ungar på drivisen i norra Östersjön, vilket är säkrare för dem. Men i ett allt varmare klimat och ett allt mer överfiskat Östersjön med få bytesfiskar i rätt storlek, står gråsälen inför en svår framtid. Inte minst med tanke på den höga jaktkvoten på 3 000 djur årligen och att flera tusen gråsälar också dör varje år efter att ha fastnat i fiskenät.

– Det har tagit tre generationer för gråsälen att återhämta sig. Sälstammen växer nu, men vår forskning visar att om dagens jaktkvot på 3 000 djur per år uppfylls så kommer gråsälen överlevnad i Östersjön åter att hotas, säger Daire Carroll, forskare vid Göteborgs universitet och huvudförfattare till en studie som publicerats i Journal of Animal Ecology.

“Jakten måste minska”

Forskarna gick igenom olika matematisk modeller för hur gråsälen kan påverkas av olika scenarion i framtiden. Även om de negativa effekterna för klimat och havsmiljö skulle bli minimala så skulle dagens jaktkvot leda till en minskad sälstam.

– Om sälstammen ska fortsätta att återhämta sig är det maximala antalet som får jagas 1 900 djur. Men skulle det bli andra miljöförändringar som påverkar sälen negativt, måste även den siffran justeras ner, säger Daire Carroll.

Karin Hårding, medförfattare till studien, som har forskat på sälar sedan slutet av 1980-talet, förklarar vilken skillnad den relativt nya licensjakten kommer att ha:

– Skyddsjakten på enstaka sälar som besöker eller förstör fiskeredskap har alltid varit tillåten och är inte problematisk för beståndets överlevnad. Det handlade om några hundra individer per år och påverkade inte hela grupper av sälar. Men med den nya licensjakten är det annorlunda, den riskerar att slå hårt mot gråsälens överlevnad.

Källa: Göteborgs universitet och Journal of Animal Ecology

Mer att läsa