Gå till innehållet

Allt magrare sälar – kan få svårt att klara vintern

Det råder som bekant kris för strömmingen. Nu påverkas även gråsälarna. De har visat sig ha ungefär hälften så mycket späck som normalt.

På Naturhistoriska riksmuseet har man undersökt sälar sedan 1970-talet och Sara Persson, veterinär på museet, berättar för P4 Gävleborg att späcktjockleken har minskat sedan 2000-talet. Normal tjocklek är 40-50 mm, men gråsälarna som de tagit prover på nu har bara ungefär 25 mm. Späcklagret är viktigt för sälarna för att klara kyla.

– Det kan bli svårt för sälarna att hålla värmen när vintern kommer, säger Sara Persson.

De senaste 20 åren har även strömmingbestånden minskat kraftigt. WWF flyttade nyligen strömming och sill från grönt till gult ljus i sin konsumentvägledning Fiskguiden. De skriver att ”fisketrycket är högt” och att “andelen lek- och könsmogen strömming ligger under gränsvärdet och många larm har kommit senaste tiden om “slipssillar”, dvs alltför magra fiskar”.

Även yrkesfiskare har varnat för utvecklingen för strömmingen under lång tid. Dennis Bergman i Norrsundet norr om Gävle säger till exempel till P4 Gävleborg att strömmingbeståndet minskat under 20 års tid, men de tre senaste åren har läget förvärrats kraftigt. Han anser att det inte råder någon tvekan om att det är det storskaliga industrifisket som ligger bakom minskningen och att det inte finns tid att vänta på nya forskningsresultat. Det krävs åtgärder nu.

Tidningen Mitt i Stockholm rapporterade 2020 att statistik från Havs- och vattenmyndigheten visade att industritrålare under perioden 1 jan – 6 april 2020 tagit upp över 3,1 miljoner kg strömming enbart i Stockholms län. Det kan jämföras med yrkesfiskarnas 4 400 kg under samma tid.

Källa: P4 Gävleborg

Mer att läsa