Gå till innehållet

Europa­domstolens viktiga domar idag

Europadomstolen för mänskliga rättigheter i Strasbourg meddelade idag sin dom i tre stora klimatmål, som alla handlar om huruvida otillräcklig klimatpolitik innebär en kränkning av de mänskliga rättigheterna enligt Europakonventionen.

Medan den globala temperaturen slår värmerekord för tionde månaden i rad och delar av de svenska fjällen fått 58 färre vinterdagar sedan 1980-talet har Europadomstolen fattat beslut i tre stora klimatmål.

Det gäller ett fall från Portugal där sex ungdomar stämt 32 europeiska regeringar för att de inte gjort tillräckligt för att skydda sina medborgare mot klimatförändringarna. I Schweiz har en grupp pensionärer dragit sin regering inför domstol eftersom de anser att det inte görs tillräckligt för att minska riskerna att dö i värmeböljor – något som blivit allt vanligare i Europa de senaste årtiondena. Det sista målet är en tidigare fransk borgmästare som anser att hans rätt till liv och hälsa, samt hans hus vid Engelska kanalen hotas, av otillräcklig klimatpolitik.

Pensionärer i Schweiz fick rätt

Nu rapporterar Ekot att domstolen beslutat att avslå det portugisiska och franska fallet. Men i fallet från Schweiz slår Europadomstolen fast att den schweiziska regeringen bryter mot Europakonventionen eftersom den inte gör tillräckligt för att bromsa klimatförändringarna.

Utslagen i domarna förväntas få stora konsekvenser för liknande rättsfall. Ett av dessa driver de svenska ungdomarna bakom Auroramålet. De har jobbat i fyra år med att stämma den svenska staten och hoppas att domstolen ska tvinga Sverige till mycket hårdare klimatåtgärder. 

”Historiskt domslut”

Utslagen i domarna förväntas få stora konsekvenser för liknande rättsfall. Ett av dessa driver de svenska ungdomarna bakom Auroramålet. De har jobbat i fyra år med att stämma den svenska staten och hoppas att domstolen ska tvinga Sverige till mycket hårdare klimatåtgärder. 

– Människor, ekosystem, djur och växter förlorar redan idag sina liv, sin hälsa, och sina hem på grund av klimatkrisen. Samtidigt fortsätter europeiska stater att elda på krisen. Dagens domar från Europadomstolen innebär ett erkännande av att klimatkrisen är en allvarlig människorättskris, och att europeiska stater har en skyldighet att sluta förvärra den, säger Anton Foley, Aurora i ett pressmeddelande. 

Vad som blir konsekvenserna av domarna är ännu inte klart. Men det framgår av dagens besked att åtminstone en stat har brutit mot sin skyldighet att skydda mänskliga rättigheter genom att inte vidta tillräckliga klimatåtgärder. 

– Europadomstolens domar är historiska. Det är nu tydligt att alla 46 stater som påverkas av Europakonventionen är skyldiga att se över och, om nödvändigt, drastiskt skala upp sin klimatpolitik för att skydda mänskliga rättigheter. Det är dock ingen anledning att luta sig tillbaka. Behovet av att alla samhällets aktörer gör allt de kan för att tillräckliga klimatåtgärder ska bli verklighet har aldrig varit större. Makthavare får inte trixa sig ur sitt ansvar, för i klimatkrisen står allt på spel, säger Ida Edling, Aurora.

Fakta: Klimatstämningar

Aurora är en del av en internationell rörelse som stämmer länder för bristfällig miljöpolitik. Förhoppningen är att domstolarna kan göra för klimatet vad politiker och företag undviker. Inför klimattoppmötet COP27 skickade 25 jurist- och aktivistorganisationer från hela världen ut ett öppet brev till världens regeringar där det bland annat stod: ”Om ni fortsätter att svika oss kommer vi att vända oss till domstolarna för att kräva ansvar”.

Även Australien, Brasilien, flera EU-länder, USA, Sydafrika, Sydkorea och Ryssland har stämts i domstol och i bland annat Tyskland och Nederländerna har klimatprocesser tvingat regeringarna till reella utsläppsminskningar.

I april 2024 slog Europadomstolen fast att den schweiziska regeringen bryter mot Europakonventionen eftersom den inte gör tillräckligt för att bromsa klimatförändringarna. Domen förväntas få stora konsekvenser.

Oscar Alarik, miljöjurist på Naturskyddsföreningen, sa i en intervju med Natursidan 2018 att det är svårt att driva miljöfall på klimatområdet i Sverige, men att domstolarna har en roll att fylla i klimatarbetet:
– Vi kan inte ha en klimatpåverkan av sådana magnituder att vårt samhälles grundvalar hotas – och samtidigt anse att det är fullt lagligt.

Källor: Ekot och Uppdrag granskning

Mer att läsa